Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 73/2010 de stabilire a cerințelor de calitate a datelor aeronautice și informațiilor aeronautice pentru Cerul unic european (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32010R0073

Modificări (...), Referințe (2)

În vigoare de la 27 ianuarie 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (UE) NR. 73/2010 AL COMISIEI
din 26 ianuarie 2010
de stabilire a cerințelor de calitate a datelor aeronautice și
informațiilor aeronautice pentru Cerul unic european
(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea rețelei europene de gestionare a traficului aerian (regulamentul privind interoperabilitatea)(1), în special articolul 3 alineatul (5),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea Cerului unic european (regulamentul-cadru)(2), în special articolul 8 alineatul (1),

întrucât:

(1) Pentru asigurarea siguranței și pentru sprijinirea noilor concepte de operare în cadrul rețelei europene de management al traficului aerian (denumită în continuare "EATMN") sunt necesare date aeronautice și informații aeronautice de calitate.

(2) Organizația Aviației Civile Internaționale (denumită în continuare "OACI") a definit cerințe de calitate privind datele aeronautice și informațiile aeronautice în ceea ce privește acuratețea, rezoluția și integritatea care trebuie atinse și menținute în cadrul EATMN la procesarea datelor aeronautice și informațiilor aeronautice.

(3) Se consideră că aceste cerințe ale OACI oferă o bază suficientă pentru cerințele actuale privind calitatea datelor, însă există deficiențe cunoscute care trebuie soluționate, în special pentru a susține aplicațiile viitoare.

(4) Anexa 15 la Convenția privind Aviația Civilă Internațională (denumită în continuare "Convenția de la Chicago") trebuie să ofere baza principală pentru cerințele de calitate a datelor. Trimiterile la prevederile anexei 15 la Convenția de la Chicago nu trebuie să presupună în mod automat trimiterea la anexa 4 la Convenția de la Chicago sau la alte anexe la Convenția de la Chicago.

(5) Examinarea situației actuale a demonstrat că cerințele de calitate referitoare la datele aeronautice și informațiile aeronautice nu sunt îndeplinite întotdeauna în cadrul EATMN, în special în ceea ce privește acuratețea și integritatea.

(6) În lanțul de date aeronautice se desfășoară încă un volum semnificativ de activități manuale, pe hârtie, ceea ce duce la importante posibilități de introducere a unor erori și de degradare a calității datelor. Prin urmare, trebuie luate măsuri de îmbunătățire a acestei situații.

(7) Eurocontrol a fost mandatat, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004, să elaboreze cerințe care să suplimenteze și să consolideze anexa 15 la Convenția de la Chicago, în scopul obținerii unor informații aeronautice de calitate suficientă. Prezentul regulament se bazează pe raportul de mandat aferent prezentat la 16 octombrie 2007.

(8) În conformitate cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 552/2004, informațiile aeronautice trebuie furnizate progresiv în format electronic, în baza unui set de date standardizat stabilit de comun acord. Aceste cerințe trebuie să fie, în cele din urmă, aplicabile tuturor datelor aeronautice și informațiilor aeronautice care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(9) Prezentul regulament nu trebuie să se aplice operațiunilor și instruirii militare menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004.

(10) Organizațiile militare care pun la dispoziție informații aeronautice în scopul utilizării în cadrul operațiunilor de trafic aerian general sunt o parte esențială a procesului de date aeronautice, iar statele membre trebuie să se asigure că gradul de calitate al acestor date este suficient de ridicat pentru utilizarea căreia îi sunt destinate.

(11) Furnizarea și publicarea la timp a datelor aeronautice și informațiilor aeronautice noi sau modificate, în conformitate cu cerințele OACI și ale statelor membre privind ciclul de modificare și de actualizare, sunt considerate esențiale pentru a putea obține date de calitate.

(12) Statele membre trebuie să gestioneze și să controleze în mod eficace toate activitățile de generare a datelor aeronautice și a informațiilor aeronautice, pentru a se asigura că datele furnizate au o calitate suficientă pentru utilizarea căreia îi sunt destinate.

(13) Componentele și procedurile utilizate de cei care generează date trebuie să fie interoperabile cu sistemele, componentele și procedurile utilizate de furnizorii de servicii de informare aeronautică pentru a permite funcționarea sigură, neîntreruptă și eficientă a EATMN.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...