Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 37/2009 privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32010R0037

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 20 ianuarie 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (UE) NR. 37/2010 AL COMISIEI
din 22 decembrie 2009
privind substanțele active din punct de vedere farmacologic și
clasificarea lor în funcție de limitele reziduale maxime din produsele
alimentare de origine animală (Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor reziduurilor substanțelor farmacologic active în alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului(1), în special articolul 27 alineatul (1),

întrucât:

(1) În scopul protejării sănătății publice, substanțele farmacologic active au fost clasificate, pe baza evaluării științifice a siguranței lor, în patru anexe ale Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului din 26 iunie 1990 de stabilire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de produse medicinale veterinare în alimentele de origine animală(2). Anexa I conține substanțele pentru care a fost fixată o limită maximă de reziduuri, anexa II conține substanțele pentru care nu a fost necesar să se fixeze o limită maximă de reziduuri, anexa III conține substanțele pentru care a fost fixată o limită maximă provizorie, iar anexa IV conține substanțele pentru care nicio limită maximă nu poate fi fixată, deoarece reziduurile, indiferent de limita lor, constituie un pericol pentru sănătatea umană.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...