Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 11/2010 privind cerințele de siguranță care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru dispozitivele de blocare a ferestrelor și a ușilor de balcon împotriva accesului copiilor, instalate de consumatori, în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2009) 10298] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32010D0011

Modificări (...)

În vigoare de la 08 ianuarie 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 7 ianuarie 2010
privind cerințele de siguranță care trebuie îndeplinite de
standardele europene pentru dispozitivele de blocare a ferestrelor
și a ușilor de balcon împotriva accesului copiilor, instalate de
consumatori, în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului
European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2009) 10298]
(Text cu relevanță pentru SEE) (2010/11/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor(1), în special articolul 4 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1) Directiva 2001/95/CE prevede ca standardele europene să fie stabilite de organismele europene de standardizare. Aceste standarde ar trebui să garanteze că produsele îndeplinesc cerințele generale de siguranță prevăzute de directivă.

(2) În temeiul Directivei 2001/95/CE, un produs este considerat sigur, în ceea ce privește riscurile și categoriile de riscuri reglementate de standardele naționale, atunci când este în conformitate cu standardele naționale neobligatorii de transpunere a standardelor europene.

(3) Căderile accidentale de la înălțime, de exemplu de la fereastră sau balcoane, reprezintă una dintre principalele cauze de deces sau leziuni cerebrale sau osoase permanente înregistrate în rândul copiilor cu vârsta de până la 5 ani. Acestea reprezintă o problemă majoră în zonele urbane cu o concentrație mare de blocuri de apartamente cu multe etaje și se petrec mai ales primăvara sau vara, atunci când ferestrele sunt lăsate deschise pentru o perioadă mai mare de timp. În regiunea Île-de-France, în perioada mai-septembrie 2005, au fost înregistrate 67 de căderi accidentale în rândul copiilor, ceea ce corespunde în total la aproximativ 14 cazuri pe lună. În Danemarca și Suedia, între 20 și 60 de cazuri sunt înregistrate în fiecare an. În perioada 1996-2003, numărul de căderi în care au fost implicați copii a fost în medie de 79 pe an în Grecia, 130 pe an în Țările de Jos și 25 pe an în Regatul Unit.

(4) Pentru a reduce sau a preveni căderile accidentale, există cerințe privind dimensiunile ferestrelor și prezența și caracteristicile barelor de sprijin și a grilajelor ferestrelor. Totuși, aceste cerințe sunt în general prevăzute în codurile naționale de norme privind construcțiile, care variază de la un stat membru la altul.

(5) Pe piață există, de asemenea, produse proiectate pentru a limita sau a bloca deschiderea ferestrelor și a ușilor de balcon. Astfel de produse sunt instalate direct de către consumator pe fereastră sau pe ușa balconului.

(6) Nu există standarde europene de siguranță pentru aceste produse. La momentul actual, principalele referințe pentru operatorii economici și autoritățile de supraveghere a pieței sunt incluse în unele standarde și metode de testare naționale și internaționale.

(7) În perioada 2005-2007, Austria, Danemarca și Norvegia au desfășurat în comun un proiect în scopul evaluării siguranței dispozitivelor de blocare a ferestrelor și a ușilor de balcon, instalate de consumatori, disponibile pe piață și a validității metodelor de testare naționale și internaționale actuale. În plus, participanții au ținut cont de cerințele dezvoltate de ANEC(2) într-un studiu privind dispozitivele de protecție a copiilor din 2004(3), precum și de anumite cerințe din standardul EN-71:1 privind siguranța jucăriilor.

(8) Rezultatele proiectului au arătat că mai multe tipuri de dispozitive de blocare testate ar putea fi deblocate de către copii, în pofida faptului că erau reputate a fi împotriva accesului copiilor; alte modele au căzut, s-au spart sau nu au rezistat testului de învechire și toate modelele testate aveau carențe în ceea ce privește anumite cerințe de bază.

(9) Prin urmare, este necesar să se stabilească unele cerințe specifice în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2001/95/CE și, pe baza acestor cerințe, să se solicite ulterior redactarea unor norme de siguranță europene pentru a garanta că aceste dispozitive împiedică accesul copiilor, își mențin integritatea structurală de-a lungul vieții, sunt rezistente la trecerea timpului și la expunerea la condiții climatice și că sunt însoțite de instrucțiuni și informații clare pentru utilizatori. Aceste norme trebuie elaborate în conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale(4). Referința standardului adoptat ar trebui să fie publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2001/95/CE.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...