Comisia Comunităților Europene

Recomandarea nr. 19/2010 privind schimbul securizat de date electronice între statele membre în vederea verificării unicității cartelelor de conducător auto pe care le eliberează [notificată cu numărul C(2010) 19] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32010H0019

Modificări (...)

În vigoare de la 14 ianuarie 2010

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

RECOMANDAREA COMISIEI
din 13 ianuarie 2010
privind schimbul securizat de date electronice între statele membre în
vederea verificării unicității cartelelor de conducător auto pe care
le eliberează [notificată cu numărul C(2010) 19]
(Text cu relevanță pentru SEE) (2010/19/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Conform articolului 14 din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier(1), autoritatea competentă a unui stat membru trebuie să elibereze, la cererea unui conducător auto care are reședința obișnuită în respectivul stat membru, o cartelă de conducător auto în conformitate cu anexa IB la regulamentul menționat.

(2) Cerința 268a din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 impune statelor membre să facă schimb electronic de date pentru a asigura unicitatea cartelelor de conducător auto pe care le eliberează. Conform acestei cerințe, autoritățile competente ale statelor membre pot face schimb electronic de date și atunci când efectuează controale ale cartelelor conducătorilor auto pe șosea ori la sediul societăților în scopul de a verifica unicitatea și statutul acestor cartele.

(3) Autoritatea competentă trebuie să se asigure că solicitanții nu dețin deja cartele de conducător auto valabile.

(4) Cartelele de conducător auto eliberate de statele membre sunt recunoscute reciproc.

(5) Securitatea, integritatea și fiabilitatea sistemului de tahograf digital trebuie asigurată prin controlul și utilizarea adecvată a cartelelor de conducător auto eliberate în întreaga Uniune Europeană.

(6) Este de dorit ca autoritățile emitente să dispună de procese și proceduri eficace pentru a gestiona în mod corespunzător datele referitoare la eliberarea cartelelor tahografice în general și a cartelelor de conducător auto în particular.

(7) Autoritățile competente ale statelor membre trebuie să fie capabile să verifice repede informațiile cu privire la cartelele de conducător auto eliberate și să facă schimb în mod fiabil cu astfel de informații, împiedicând în acest mod conducătorii auto să dețină mai mult de o cartelă valabilă de conducător auto.

(8) Este necesar ca autoritățile naționale responsabile să aibă posibilitatea de a verifica, în timpul controalelor pe șosea, dacă un conducător auto se află în posesia unei cartele de conducător auto și de a controla valabilitatea unei anumite cartele de conducător auto.

(9) Utilizarea sistemului de mesaje TACHOnet reprezintă un instrument solid și fiabil pentru schimbul electronic de date între statele membre în ceea ce privește eliberarea și controlul cartelelor de conducător auto, la care sunt deja conectate 28 de țări europene. Sistemul de mesaje TACHOnet este definit de o serie de documente de referință, printre care se numără și XML messaging Reference Guide (Ghidul de referință pentru schimbul de mesaje XML), toate acestea fiind publicate pe site-ul serviciilor Comisiei care sunt responsabile de aspectele sociale ale politicii privind transportul rutier.

(10) Eficacitatea sistemului de schimb de mesaje TACHOnet depinde de eficacitatea sistemelor naționale. Prin urmare, este necesar să se stabilească un nivel minim de serviciu pe care statele membre trebuie să se străduiască să îl atingă în ceea ce privește disponibilitatea sistemului,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...