Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 18/2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru pardoseli din lemn [notificată cu numărul C(2009) 9427] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32010D0018

Modificări (1)

În vigoare de la 13 ianuarie 2010 până la 01 februarie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 26 noiembrie 2009
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei
ecologice comunitare pentru pardoseli din lemn
[notificată cu numărul C(2009) 9427]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2010/18/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice(1), în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea unor criterii specifice de etichetare ecologică pe grupuri de produse, elaborate pe baza criteriilor prevăzute de Comitetul pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene.

(2) Criteriile ecologice, precum și cerințele de evaluare și verificare aferente trebuie să fie valabile patru ani de la data notificării prezentei decizii.

(3) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

(1) JO L 237, 21.9.2000, p. 1.

Articolul 1

Grupul de produse "pardoseli din lemn" cuprinde pardoseli pe bază de lemn și plante: inclusiv pardoseli din lemn și cherestea, parchet laminat, pardoseli din plută și parchet din bambus, a căror masă conține peste 90% (în produsul final) lemn, praf de lemn și/sau material pe bază de lemn/plante. În această categorie nu se încadrează articolele pentru acoperit pereții, în cazul în care sunt indicate în mod corespunzător, pardoselile pentru utilizare exterioară sau pardoselile cu funcție structurală.

Acest grup de produse nu cuprinde pardoselile tratate cu produse biocide, în nicio etapă a procesului de producție, cu excepția cazului în care respectivele produse biocide sunt incluse în anexa IA la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului(1) și a cazului în care substanța activă este autorizată pentru utilizarea în cauză în conformitate cu anexa V la Directiva 98/8/CE.

___________

(1) JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

Articolul 2

Pentru a i se acorda eticheta ecologică comunitară în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, o pardoseală din lemn trebuie să se încadreze în grupul de produse "pardoseli din lemn", definit la articolul 1, și să respecte criteriile ecologice stabilite în anexa la prezenta decizie.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...