Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 967/2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru acoperitoare de podea din materiale textile [notificată cu numărul C(2009) 9523] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009D0967

Modificări (...)

În vigoare de la 17 decembrie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 30 noiembrie 2009
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei
ecologice comunitare pentru acoperitoare de podea din materiale
textile [notificată cu numărul C(2009) 9523] (Text cu relevanță
pentru SEE) (2009/967/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice(1), în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că eticheta ecologică comunitară poate fi acordată unui produs care prezintă caracteristici care îi permit să contribuie semnificativ la îmbunătățirea unor aspecte de mediu esențiale.

(2) De asemenea, Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea unor criterii specifice de etichetare ecologică pe grupuri de produse, elaborate pe baza criteriilor prevăzute de Comitetul pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene.

(3) Criteriile ecologice, precum și cerințele de evaluare și verificare aferente trebuie să fie valabile patru ani de la data notificării prezentei decizii.

(4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Acoperitoarele de podea din materiale textile sunt definite ca fiind acoperitoare de podea, de obicei din materiale țesute, împletite sau din țesături cu smocuri; în general, fixate cu ținte sau capse sau cu adezive. Covorașele și carpetele detașabile sunt excluse. Tapetul sau acoperitoarele pentru utilizare exterioară nu se încadrează în acest grup.

Acest grup de produse nu include materialele textile tratate cu produse biocide, cu excepția cazului în care substanța activă din produsele biocide este inclusă în anexa IA la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului(2) și a cazului în care produsul biocid este autorizat pentru utilizarea în cauză în conformitate cu anexa V la Directiva 98/8/CE.

Articolul 2

Pentru a i se acorda eticheta ecologică comunitară în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, o acoperitoare de podea din materiale textile trebuie să se încadreze în grupul de produse "acoperitoare de podea din materiale textile" definit la articolul 1 din prezenta decizie și trebuie să respecte criteriile ecologice stabilite în anexă.

Articolul 3

Criteriile ecologice pentru grupul de produse "acoperitoare de podea din materiale textile", precum și cerințele de evaluare și verificare aferente acestora sunt valabile patru ani de la data notificării prezentei decizii.

Articolul 4

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...