Autoritatea de Supraveghere a Asociației Europene a Liberului Schimb

Decizia nr. 191/2008 privind forța de muncă neremunerată asociată activităților de cercetare și dezvoltare (Norvegia)
Număr celex: 32009D0191

Modificări (...)

În vigoare de la 17 decembrie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE A AELS
NR. 191/08/COL
din 17 martie 2008
privind forța de muncă neremunerată asociată activităților
de cercetare și dezvoltare (Norvegia)

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE A AELS(1),

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European(2), în special articolele 61-63 și Protocolul 26 la acesta,

având în vedere Acordul dintre statele AELS privind instituirea unei Autorități de Supraveghere și a unei Curți de Justiție(3), în special articolul 24,

având în vedere articolul 1 alineatele (2) și (3) din partea I și articolul 4 alineatul (4), articolul 6 și articolul 7 alineatul (4) din partea II a Protocolului 3 la Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție,

având în vedere Orientările privind ajutoarele de stat(4) ale Autorității cu privire la aplicarea și interpretarea articolelor 61 și 62 din Acordul privind SEE, în special secțiunea privind cercetarea și dezvoltarea și ajutorul pentru inovare,

având în vedere Decizia nr. 59/06/COL a Autorității din 8 martie 2006 de inițiere a procedurii formale de investigație prevăzută la articolul 1 alineatul (2) din partea I și la articolul 6 din partea II a Protocolului 3 la Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție,

solicitând părților interesate să își prezinte observațiile în temeiul dispoziției menționate(5),

întrucât:

I. DATE FACTUALE
1. PROCEDURĂ

Prin scrisoarea din 14 octombrie 2005 din partea Misiunii permanente a Norvegiei pe lângă Uniunea Europeană, care transmitea o scrisoare din partea Ministerului norvegian al Comerțului și Industriilor din 5 octombrie 2005, ambele primite și înregistrate de către Autoritate la 17 octombrie 2005 (Evenimentul nr. 346675), autoritățile norvegiene au notificat, în conformitate cu articolul 1 alineatul (3) din partea I a Protocolului 3 la Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție, o propunere pentru un nou regim de ajutor de stat pentru sprijinirea forței de muncă neremunerate asociate activităților de cercetare și dezvoltare. Regimul propus este denumit în continuare "Regimul privind forța de muncă neremunerată din cercetare-dezvoltare".

Prin scrisoarea din 8 martie 2006 (Evenimentul nr. 364666) și în urma mai multor schimburi de corespondență(6), Autoritatea a informat autoritățile norvegiene că a decis inițierea procedurii prevăzute la articolul 6 din partea II a Protocolului 3 la Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție în legătură cu regimul privind forța de muncă neremunerată din cercetare-dezvoltare și le-a invitat să își prezinte observațiile cu privire la decizia în cauză.

Prin scrisoarea din 19 aprilie 2006 din partea Misiunii permanente a Norvegiei pe lângă Uniunea Europeană, care transmitea scrisori din partea Ministerului Administrației Guvernamentale și Reformei și din partea Ministerului Comerțului și Industriilor din 11 și, respectiv, 7 aprilie 2006, autoritățile norvegiene și-au prezentat observațiile. Scrisoarea a fost primită și înregistrată de către Autoritate la 20 aprilie 2006 (Evenimentul nr. 370829).

Decizia nr. 59/06/COL de inițiere a procedurii formale de investigație a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și în Suplimentul SEE la acesta(7). Autoritatea a invitat părțile interesate să își prezinte observațiile. Autoritatea nu a primit nicio observație din partea părților interesate.

În sfârșit, printr-o scrisoare trimisă în format electronic la 15 februarie 2008 de către Ministerul Administrației Guvernamentale și Reformei (Evenimentul nr. 465311), autoritățile norvegiene au consolidat informațiile transmise ca rezultat al contactelor informale atât telefonic, cât și prin intermediul poștei electronice în cursul anului 2007 și în ianuarie 2008.

____________

(1) Denumită în continuare "Autoritatea".

(2) Denumit în continuare "Acordul privind SEE".

(3) Denumit în continuare "Acordul privind Autoritatea de Supraveghere și Curtea de Justiție".

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...