Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 159/2009 privind condițiile de sănătate animală care reglementează comerțul intracomunitar și importurile din țări terțe de păsări de curte și de ouă pentru incubație (versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009L0158

Modificări (1), Referințe (3)

În vigoare de la 22 decembrie 2009 până la 20 aprilie 2021

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2009/158/CE A CONSILIULUI
din 30 noiembrie 2009
privind condițiile de sănătate animală care reglementează
comerțul intracomunitar și importurile din țări terțe de păsări
de curte și de ouă pentru incubație
(versiune codificată)
(Text cu relevanță pentru SEE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Directiva 90/539/CEE a Consiliului din 15 octombrie 1990 privind condițiile de sănătate animală care reglementează comerțul intracomunitar și importurile din țări terțe de păsări de curte și de ouă pentru incubație(2) a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial(3). Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice directiva menționată.

(2) Păsările de curte, fiind animale vii, și ouăle pentru incubație, fiind produse de origine animală, figurează pe lista produselor enumerate în anexa I la tratat.

(3) Pentru a asigura dezvoltarea rațională a producției de păsări de curte, sporindu-se astfel productivitatea acestui sector, ar trebui stabilite la nivel comunitar anumite norme de sănătate animală care să reglementeze comerțul intracomunitar cu păsări de curte și ouă pentru incubație.

(4) Creșterea păsărilor de curte se integrează în cadrul activităților agricole. Aceasta constituie o sursă de venituri pentru o parte a populației agricole.

(5) Pentru a favoriza comerțul intracomunitar cu păsări de curte și cu ouă pentru incubație, ar trebui să nu existe discrepanțe în ceea ce privește condițiile de sănătate animală în statele membre.

(6) Pentru a promova dezvoltarea armonioasă a comerțului intracomunitar, ar trebui să se definească un sistem comunitar care să reglementeze importurile din țări terțe.

(7) Dispozițiile prezentei directive nu ar trebui să se aplice, în principiu, schimburilor comerciale specifice, cum ar fi târgurile, expozițiile și concursurile.

(8) Ținând seama de natura creșterii moderne a păsărilor de curte, cea mai bună modalitate de a promova dezvoltarea armonioasă a comerțului intracomunitar cu păsări de curte și cu ouă pentru incubație o reprezintă monitorizarea unităților producătoare.

(9) Aprobarea unităților care îndeplinesc condițiile prevăzute în prezenta directivă și supravegherea respectării aplicării acestor condiții ar trebui lăsate în responsabilitatea autorităților competente.

(10) Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP") (4) prevede standardele de comercializare a produselor din sectoarele de carne de pasăre și ouă. Regulamentul (CE) nr. 617/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare a ouălor pentru incubație și a puilor de păsări de fermă(5) stabilește norme detaliate pentru punerea în aplicare a acelui regulament privind standardele de comercializare a ouălor pentru incubație și a puilor de păsări de fermă, și în special privind alocarea numerelor de înregistrare distinctive fiecărei unități de producție și pentru marcarea ouălor pentru incubație. Din motive practice, ar trebui adoptate, în sensul prezentei directive, aceleași criterii de identificare a unităților producătoare și de marcare a ouălor pentru incubație.

(11) Statele membre ar trebui să desemneze laboratoarele naționale de referință și să furnizeze toate detaliile și actualizările necesare. Statele membre ar trebui să pună aceste informații la dispoziția celorlalte state membre și a publicului.

(12) Pentru a face obiectul comerțului intracomunitar, păsările de curte și ouăle pentru incubație ar trebui să îndeplinească anumite cerințe de sănătate animală, astfel încât să se evite răspândirea bolilor contagioase.

(13) Din aceeași cauză, ar trebui stabilite condițiile de transport.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...