Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1217/2009 de creare a unei rețele de colectare de date contabile agricole privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Comunitatea Europeană (versiune codificată)
Număr celex: 32009R1217

Modificări (...)

În vigoare de la 15 decembrie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1217/2009 AL CONSILIULUI
din 30 noiembrie 2009
de creare a unei rețele de colectare de date contabile agricole
privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor
agricole în Comunitatea Europeană
(versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37 alineatul (2) al treilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Regulamentul nr. 79/65/CEE al Consiliului din 15 iunie 1965 de creare a unei rețele de colectare de date contabile agricole privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Comunitatea Economică Europeană(2) a fost modificat de mai multe ori și în mod substanțial(3). Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice regulamentul menționat.

(2) Dezvoltarea politicii agricole comune impune existența unor informații obiective și relevante cu privire la veniturile din diverse categorii de exploatații agricole și cu privire la activitatea economică a exploatațiilor care fac parte din categoriile care necesită o atenție specială la nivelul Comunității.

(3) Conturile exploatațiilor agricole constituie principala sursă a datelor esențiale pentru orice evaluare a veniturilor exploatațiilor agricole sau orice studiu al activității economice a acestora.

(4) Informațiile colectate ar trebui să fie obținute din exploatațiile agricole selectate în mod special și corespunzător în conformitate cu regulile comune și trebuie să se bazeze pe fapte verificabile. Astfel de informații ar trebui să reflecte condițiile sociale, economice și tehnice ale exploatațiilor agricole, să fie luate din exploatațiile individuale, să fie disponibile cât mai repede posibil, să se bazeze pe definiții unitare, să fie prezentate într-o formă comună și să fie utilizabile în orice moment și în toate detaliile de către Comisie.

(5) Aceste obiective pot fi atinse numai printr-o rețea comunitară de colectare de informații contabile agricole (denumită în continuare "rețeaua de informații") având la bază birourile contabile agricole existente în fiecare stat membru și care se bucură de încrederea părților interesate și se bazează pe participarea lor benevolă.

(6) Pentru a obține rezultate contabile suficient de omogene la nivel comunitar, este necesară în special repartizarea exploatațiilor cu evidență contabilă proprie între diferitele diviziuni și diferitele categorii de exploatații pe baza unei stratificări a câmpului de observație, bazate pe tipologia comunitară a exploatațiilor agricole, elaborată prin Regulamentul (CE) nr. 1242/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole(4).

(7) Diviziunile din rețeaua de informații contabile ar trebui să fie pe cât posibil identice cu cele reținute pentru prezentarea altor informații regionale esențiale pentru orientarea politicii agricole comune.

(8) Din motive de gestionare, este necesar să se autorizeze Comisia să modifice lista diviziunilor statelor membre, la solicitarea unui stat membru.

(9) Câmpul de observație al rețelei de informații contabile trebuie să cuprindă toate exploatațiile agricole care au o anumită dimensiune economică, oricare ar fi eventualele activități externe ale exploatantului. Acesta ar trebui să facă obiectul unei revizuiri periodice în conformitate cu noile date ale anchetei asupra structurilor agricole.

(10) Selectarea exploatațiilor participante trebuie să se efectueze în conformitate cu normele definite în cadrul unui plan de selectare care vizează obținerea unui eșantion reprezentativ din câmpul de observație.

(11) Având în vedere experiența acumulată, este de dorit ca principalele decizii privind exploatațiile cu evidență contabilă proprie, în special elaborarea planului de selecție, să fie adoptate la nivel național. În consecință, trebuie ca la acest nivel să fie însărcinat un organism cu responsabilitatea acestei operațiuni; întrucât trebuie să li se permită statelor membre care au mai multe diviziuni să mențină comitete regionale.

(12) Agenția de legătură națională trebuie să-și asume o funcție esențială în gestionarea rețelei de informații contabile.

(13) În selectarea exploatațiilor agricole, precum și în analizarea și evaluarea informațiilor colectate, este necesar să se facă trimiteri la informațiile provenite din alte surse.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...