Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 992/2009 privind cerințele minime pentru datele care trebuie introduse în registrul electronic național al întreprinderilor de transport rutier [notificată cu numărul C(2009) 9959] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009D0992

Modificări (...)

În vigoare de la 22 decembrie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 17 decembrie 2009
privind cerințele minime pentru datele care trebuie introduse în
registrul electronic național al întreprinderilor de transport
rutier [notificată cu numărul C(2009) 9959] (Text cu relevanță
pentru SEE) (2009/992/UE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

Având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului(1), în special articolul 16,

întrucât:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...