Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 894/2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru mobilier din lemn [notificată cu numărul C(2009) 9522] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009D0894

În vigoare de la 05 decembrie 2009 până la 03 august 2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 30 noiembrie 2009
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei
ecologice comunitare pentru mobilier din lemn [notificată cu
numărul C(2009) 9522] (Text cu relevanță pentru SEE) (2009/894/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice(1), în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că eticheta ecologică comunitară poate fi acordată unui produs care prezintă caracteristici care îi permit să contribuie semnificativ la îmbunătățirea unor aspecte de mediu esențiale.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea unor criterii specifice de etichetare ecologică pe grupuri de produse, elaborate pe baza criteriilor prevăzute de Comitetul pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene.

(3) Criteriile ecologice, precum și cerințele de evaluare și verificare aferente trebuie să fie valabile patru ani de la data adoptării prezentei decizii.

(4) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

____________

(1) JO L 237, 21.9.2000, p. 1.

Articolul 1

Grupul de produse "mobilier din lemn" cuprinde unități de sine stătătoare sau încorporate, utilizate pentru depozitare, atârnare, odihnă, ședere, lucru și luarea mesei, pentru uz interior sau exterior sau utilizate în interior în scopuri profesionale. Scopurile profesionale se referă la mobilierul din birouri și școli, precum și la mobilierul din restaurante și hoteluri.

Trebuie îndeplinite următoarele condiții:

(a) produsul trebuie să conțină cel puțin 90% în greutate lemn masiv sau materiale pe bază de lemn. Sticla, dacă este ușor de înlocuit în caz de deteriorare sau spargere, poate fi exclusă din calculul greutății, la fel ca și echipamentele și instalațiile tehnice;

(b) greutatea oricărui material individual, cu excepția lemnului masiv și a materialelor pe bază de lemn, nu trebuie să depășească 3% din greutatea totală a produsului. Greutatea totală combinată a acestor materiale nu trebuie să depășească 10% din greutatea totală a produsului.

Articolul 2

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...