Comisia Comunităților Europene

Recomandarea nr. 824/2009 privind utilizarea Clasificării internaționale standard a ocupațiilor (ISCO-08) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009H0824

Modificări (...)

În vigoare de la 10 noiembrie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

RECOMANDAREA COMISIEI
din 29 octombrie 2009
privind utilizarea Clasificării internaționale standard
a ocupațiilor (ISCO-08)
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2009/824/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 211,

întrucât:

(1) Organizația Internațională a Muncii a efectuat o revizuire a versiunii anterioare, utilizată până în prezent, a Clasificării internaționale standard a ocupațiilor (ISCO-88), cu scopul de a pune la dispoziție o clasificare mai eficientă care să poată fi folosită de către țări la următoarea rundă de recensăminte ale populației, precum și în cadrul serviciilor naționale de ocupare a forței de muncă și al altor aplicații orientate către clienți. Pentru a asigura comparabilitatea datelor privind ocupațiile dintre statele membre UE și restul lumii, este important să se adopte prezenta clasificare revizuită (ISCO-08) în principalele anchete ale Sistemului Statistic European, prin care sunt colectate date privind ocupațiile înainte de următoarea rundă de recensăminte ale populației ce va avea loc în 2011.

(2) Clasificarea ISCO-08 este mai detaliată decât versiunea europeană a ISCO-88 [ISCO-88 (COM)] în ceea ce privește anumite ocupații în care femeile dețin o pondere ridicată.

(3) Datele privind ocupațiile sunt utilizate pentru a calcula indicatorii de segregare între sexe folosiți la monitorizarea Strategiei europene privind ocuparea forței de muncă (Linia directoare 18: Promovarea unei abordări a muncii bazate pe ciclul de viață și Linia directoare 22: Asigurarea unei evoluții a costurilor muncii și a unor mecanisme de stabilire a salariilor care să fie favorabile ocupării forței de muncă)(1). Prin urmare, este esențial să existe o clasificare standard care să permită producerea unor date comparabile privind ocupațiile.

(4) Datele privind ocupațiile au fost, de asemenea, utilizate pentru a măsura progresele înregistrate în ceea ce privește echilibrul dintre sexe în poziții cu putere de decizie, prin studierea ponderii deținute de bărbați și femei în cadrul funcțiilor de conducere ISCO-88 (COM).

(5) În cadrul Rezoluției Consiliului din 15 noiembrie 2007 privind noile competențe pentru noi locuri de muncă(2), ocupația va deveni importantă în evaluarea necesităților și deficiențelor în materie de competențe de pe piața europeană a muncii și o metodologie armonizată privind ocupațiile va fi esențială.

(6) Clasificarea ISCO-08 pune un accent mai mare pe ocupațiile legate de tehnologiile informației și comunicațiilor,

RECOMANDĂ:

___________

(1) JO L 198, 26.7.2008, p. 47.

(2) JO C 290, 4.12.2007, p. 1.

1. Statele membre trebuie să elaboreze, să producă și să difuzeze statistici defalcate pe ocupații, utilizând Clasificarea internațională standard a ocupațiilor din 2008 (ISCO-08) prevăzută în anexă sau o clasificare națională derivată din ISCO-08.

2. Statele membre trebuie să utilizeze ISCO-08 pentru ancheta asupra structurii câștigurilor salariale din 2010.

3. Statele membre trebuie să utilizeze, începând din 2011 ca an de referință, ISCO-08 în toate domeniile statistice care prezintă statistici defalcate pe ocupații.

Adoptată la Bruxelles, 29 octombrie 2009.

Pentru Comisie
Joaquin ALMUNIA
Membru al Comisiei

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...