Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 766/2009 privind armonizarea benzilor de frecvențe de 900 MHz și de 1 800 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii paneuropene de comunicații electronice în cadrul Comunității [notificată cu numărul C(2009) 7801] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009D0766

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 20 octombrie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 16 octombrie 2009
privind armonizarea benzilor de frecvențe de 900 MHz și de 1 800 MHz
pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii paneuropene
de comunicații electronice în cadrul Comunității [notificată cu
numărul C(2009) 7801] (Text cu relevanță pentru SEE) (2009/766/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (Decizia privind spectrul de frecvențe radio)(1), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1) Benzile de frecvențe cuprinse între 890-915 MHz și cele cuprinse între 935-960 MHz au fost rezervate și urmau să fie ocupate pentru serviciul de comunicații mobile digitale celulare paneuropene publice, asigurat în fiecare dintre statele membre conform unei specificații comune, prevăzut de Directiva 87/372/CEE a Consiliului din 25 iunie 1987 privind benzile de frecvență care urmează să fie rezervate pentru introducerea coordonată în Comunitate a telecomunicațiilor mobile terestre digitale celulare paneuropene publice(2), completată de Recomandarea Consiliului din 25 iunie 1987 privind introducerea coordonată în Comunitate a telecomunicațiilor mobile terestre digitale celulare paneuropene publice(3) și de Rezoluția Consiliului din 14 decembrie 1990 privind stadiul final al introducerii coordonate în Comunitate a comunicațiilor mobile digitale celulare publice terestre pan-europene (GSM)(4).

(2) Directiva 2009/114/CE a Parlamentului European și a Consiliului(5) modifică Directiva 87/372/CEE și deschide benzile de frecvențe 880-915 MHz și 925-960 MHz (banda de 900 MHz) pentru Sistemul universal de telecomunicații mobile (Universal Mobile Telecommunications System - UMTS) și pentru alte sisteme terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice care pot coexista alături de Sistemul global de comunicații mobile (Global System for Mobile communications - GSM), în conformitate cu măsurile tehnice de implementare adoptate în temeiul Deciziei nr. 676/2002/CE (denumită în continuare "Decizia privind spectrul de frecvențe radio"). Prin urmare, trebuie adoptate măsuri tehnice care să permită coexistența GSM și a altor sisteme în banda de frecvențe de 900 MHz.

(3) Benzile de frecvențe 1 710-1 785 MHz și 1 805-1 880 MHz (banda de 1 800 MHz) au devenit disponibile pentru operare în sistemul GSM și sunt utilizate în prezent de sistemele GSM din întreaga Europă. Banda de 1 800 MHz trebuie, de asemenea, deschisă, în aceleași condiții ca banda de 900 MHz, pentru alte sisteme terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice care pot coexista alături de sistemele GSM.

(4) Utilizarea actuală a GSM în banda de 1 800 MHz trebuie protejată la nivelul Comunității în condițiile în care există o cerere rezonabilă pentru acest serviciu, conform principiului de protejare a utilizării GSM în banda de 900 MHz, enunțat în Directiva 87/372/CEE.

(5) În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Decizia privind spectrul de frecvențe radio, Comisia a emis un mandat la data de 5 iulie 2006 în favoarea Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații (denumită în continuare "CEPT") pentru a stabili condiții tehnice cât mai puțin restrictive pentru benzile de frecvențe vizate în contextul WAPECS (Wireless Access Policy for Electronic Communications Services) și care cuprind benzile de 900 MHz și de 1 800 MHz.

(6) Neutralitatea tehnologică și neutralitatea serviciilor reprezintă obiective de politică, susținute de statele membre în avizul Grupului pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio - Radio Spectrum Policy Group (denumit în continuare RSPG) cu privire la WAPECS din 23 noiembrie 2005, în vederea unei utilizări mai flexibile a spectrului. În avizul său cu privire la WAPECS, RSPG consideră că aceste obiective de politică trebuie introduse gradual, și nu în mod brusc, astfel încât să se evite perturbarea pieței. Comisia și-a prezentat punctele de vedere referitoare la utilizarea mai flexibilă a spectrului în comunicarea sa privind "Accesul rapid la spectrul de frecvențe pentru serviciile de comunicații electronice fără fir prin mărirea flexibilității" (6), care subliniază, printre altele, necesitatea unei soluții coerente și proporționale cu privire la benzile pentru comunicații mobile de generația a doua și a treia, în contextul introducerii unei utilizări flexibile a spectrului pentru serviciile de comunicații electronice.

(7) În conformitate cu abordarea adoptată prin Directiva 87/372/CEE cu privire la deschiderea benzii de 900 MHz, banda de 1 800 MHz utilizată în prezent pentru GSM trebuie desemnată atât pentru acest sistem, cât și pentru alte sisteme terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice care să poată coexista alături de sistemele GSM, iar statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a proteja continuitatea funcționării sistemelor GSM în eventualitatea unor interferențe prejudiciabile.

(8) Orice alt sistem implementat în benzile de 900 MHz și de 1 800 MHz trebuie să fie compatibil din punct de vedere tehnic atât cu rețelele adiacente exploatate de alți titulari de drepturi asupra acestor benzi, cât și cu utilizarea benzilor de frecvențe adiacente celor de 900 MHz și de 1 800 MHz.

(9) Pentru măsurile de armonizare în temeiul Deciziei privind spectrul de frecvențe radio, compatibilitatea tehnică se dovedește prin studii de compatibilitate realizate de CEPT pe baza unui mandat din partea Comisiei. Aceste studii ar trebui să contribuie la definirea condițiilor tehnice necesare asigurării coexistenței unui număr din ce în ce mai mare de sisteme terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice. Este necesar să se întocmească o listă a sistemelor care dau dovadă de o astfel de compatibilitate tehnică, listă care să fie, în funcție de situație, modificată de Comisie, cu sprijinul Comitetului pentru spectrul de frecvențe radio și conform principiilor WAPECS, mărindu-se astfel în timp numărul sistemelor cu acces armonizat la benzile de 900 și 1 800 MHz.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...