Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă

Modificări (3), Acțiuni respinse (1), Referințe (9)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 septembrie 2000
Suspendat de la data 01 ianuarie 2001 până la data 24 iulie 2001 prin Ordonanță de urgență 295/2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

Instituțiile de învățământ superior aflate în coordonarea Ministerului Educației Naționale sunt autorizate să admită peste numărul de locuri finanțate de la bugetul de stat un număr de studenți și cursanți care acceptă să suporte cheltuielile de școlarizare din resurse proprii.

Art. 2. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

Numărul de locuri de studiu cu taxă se stabilește de senatul fiecărei instituții de învățământ superior în funcție de capacitatea bazei materiale de studiu, cu respectarea standardelor naționale pentru evaluare și acreditare academică.

Art. 3. - Modificări (1)

Cuantumul taxei anuale de studiu se stabilește de senatul fiecărei instituții de învățământ superior în funcție de costurile specifice școlarizării și se anunță candidaților înainte de începerea admiterii.

Art. 4. - Modificări (1)

Studenții admiși pe locurile de studiu cu taxă se stabilesc din rândul candidaților la admitere situați sub media ultimului reușit pe locurile finanțate de la bugetul de stat, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute și pe baza solicitării liber exprimate în termen de 5 zile de la afișarea rezultatelor.

Art. 5. - Modificări (2)

(1) Pentru studenții admiși începând cu anul universitar 2001/2002 ocuparea locurilor finanțate de la bugetul de stat se face după fiecare an de studiu, pe baza rezultatelor obținute în anul universitar anterior, la care participă toți studenții din același an și același program universitar, indiferent dacă sunt școlarizați cu taxe sau fără taxe.

(2) Metodologia privind stabilirea criteriilor pentru ocuparea locurilor finanțate de la bugetul de stat se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale, cu consultarea senatelor universitare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 6. - Modificări (1)

Programele de masterat se pot desfășura și în regim de studii cu taxă. Numărul locurilor cu taxă și cuantumul acestei taxe se stabilesc de senatele universitare în funcție de costurile specifice școlarizării, în condițiile legii.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Instituțiile de învățământ superior pot permite accesul elevilor performanți la studii universitare începând cu clasa a XI-a. Acești elevi pot urma unele cursuri în cadrul instituțiilor de învățământ superior și pot obține credite transferabile care pot fi recunoscute după obținerea diplomei de bacalaureat și după admiterea într-o instituție de învățământ superior. Cursurile vor fi urmate în paralel cu studiile liceale.

(2) Senatul fiecărei instituții de învățământ superior va stabili condițiile care trebuie îndeplinite, precum și modalitățile de acces al elevilor performanți la studiile universitare.

Art. 8. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 54/1998 privind admiterea, cu taxă, în învățământul superior de stat peste locurile finanțate de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 18 august 1998.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
p. Ministrul educației naționale,
Adrian Miroiu,
secretar de stat
Ministrul muncii și protecției sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 14 septembrie 2000.

Nr. 133.

;
se încarcă...