Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 750/2009 privind definirea serviciului european de taxare rutieră electronică și a elementelor tehnice ale acestuia [notificată cu numărul C(2009) 7547] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009D0750

Modificări (...)

În vigoare de la 13 octombrie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 6 octombrie 2009
privind definirea serviciului european de taxare rutieră electronică
și a elementelor tehnice ale acestuia
[notificată cu numărul C(2009) 7547]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2009/750/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2004/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică în cadrul Comunității(1), în special articolul 4,

întrucât:

(1) Directiva 2004/52/CE solicită Comisiei să definească serviciul european de taxare rutieră electronică (SETRE) în conformitate cu procedura stabilită la articolul 5 alineatul (2).

(2) Un singur contract cu un furnizor SETRE trebuie să permită utilizatorilor SETRE să își plătească taxele în toate domeniile SETRE ale rețelei europene de drumuri, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2004/52/CE, cu ajutorul, printre altele, al unui singur echipament de bord (EB) care poate fi utilizat în toate domeniile SETRE.

(3) Prezenta decizie reglementează schimbul de informații între statele membre, autoritățile care impun taxa, furnizorii de servicii și utilizatorii drumurilor în vederea asigurării declarării corecte a taxelor datorate în contextul SETRE.

(4) Introducerea SETRE presupune prelucrarea de date cu caracter personal, care se va efectua în strictă conformitate cu normele comunitare relevante, astfel cum sunt prevăzute, printre altele, în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului(2) și Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului(3).

(5) Autoritățile care impun taxa rutieră trebuie să acorde accesul la domeniul SETRE, fără discriminare, tuturor furnizorilor SETRE.

(6) În vederea asigurării transparenței și accesului nediscriminatoriu al tuturor furnizorilor SETRE la domeniile SETRE, autoritățile care impun taxa rutieră publică toate informațiile necesare cu privire la drepturile de acces într-o declarație privind domeniul SETRE.

(7) SETRE se bazează pe principiile transparenței și stabilirii prețurilor în mod eficient și corect.

(8) Este necesară stabilirea unei proceduri de conciliere în scopul soluționării disputelor dintre autoritățile care impun taxa rutieră și furnizorii SETRE în cadrul negocierilor contractelor și al relațiilor lor contractuale. Organismele naționale de conciliere trebuie să fie consultate de către autoritățile care impun taxa rutieră și de către furnizorii SETRE atunci când se încearcă soluționarea unui litigiu în legătură cu accesul nediscriminatoriu la domeniile SETRE.

(9) Gestionarea eficientă a accesului corect și nediscriminatoriu la SETRE, inclusiv evitarea sarcinilor administrative inutile, impune cooperarea strânsă dintre organismele de conciliere din statele membre(4) în ceea ce privește aplicarea acestor norme comunitare și în ceea ce privește tratarea eventualelor recursuri, fără a aduce atingere posibilității unei acțiuni în instanță.

(10) Autoritățile care impun taxa rutieră pot avea politici diferite de taxare aferente diferitelor categorii de utilizatori și/sau vehicule și nu vor face diferențieri între utilizatorii SETRE, în sensul Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne(5) (Directiva privind serviciile).

(11) Utilizatorii SETRE nu vor plăti o taxă mai mare decât ar plăti în cazul taxei corespunzătoare naționale/locale.

(12) La nivel național sau local, autoritățile care impun taxa rutieră pot păstra sau pot introduce propriile lor servicii naționale sau locale prin sisteme manuale, automate sau electronice. SETRE este un serviciu complementar serviciilor de taxare electronică naționale sau locale ale statelor membre pentru plata taxei, însă atunci când dispun de sisteme de taxare, statele membre iau măsurile necesare pentru sporirea utilizării sistemelor de taxare electronică și depun toate eforturile pentru a se asigura că cel puțin 50% din fluxul de trafic de la fiecare stație de taxare poate utiliza sistemele electronice de taxare.

(13) Politicile de taxare se bazează pe legislația europeană, națională sau locală; responsabilitatea aplicării acestora aparține autorităților care impun taxa rutieră. Fiecare stat membru decide în mod nediscriminatoriu cu privire la monitorizarea declarațiilor privind taxa, în conformitate cu legislația europeană, după caz. SETRE oferă mijloace interoperabile de monitorizare a corectitudinii declarației referitoare la o taxă pentru vehiculele despre care se presupune că utilizează SETRE.

(14) Tehnologia de taxare permite, în beneficiul siguranței rutiere și scăderii congestionării, colectarea taxelor fără utilizarea de bariere fizice în scopul garantării colectării.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...