Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 127/2000 privind organizarea doctoratului și a studiilor avansate academice în cadrul Academiei Române

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 iulie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Modificări (1)

Academia Română are dreptul să organizeze pregătirea pentru doctorat în condițiile legii.

Art. 2. -

Organizarea pregătirii doctoratului se face în institutele de cercetare abilitate ale Academiei Române.

Art. 3. - Modificări (1)

Cercetătorii științifici principali gradul I, care au titlul de doctor, pot fi acreditați în vederea conducerii pregătirii de doctorat.

Art. 4. - Modificări (1)

Titlurile științifice se acordă de instituțiile organizatoare și se confirmă de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, și sunt recunoscute ca și diplomele eliberate de universități.

Art. 5. - Modificări (1)

Institutele Academiei Române sunt abilitate să organizeze cursuri de studii avansate academice pentru pregătirea de specialiști de înaltă calificare în domeniile de activitate științifică, didactică și administrativă.

Art. 6. - Modificări (1)

Modul de organizare și funcționare a pregătirii doctoratului și a studiilor avansate academice este stabilit de Prezidiul Academiei Române prin regulament, în concordanță cu normele în vigoare.

Art. 7. - Modificări (1)

Cheltuielile necesare pentru pregătirea prin doctorat și prin studii avansate academice se asigură din bugetul Academiei Române și din taxele percepute pentru aceste activități.

p. PRIM-MINISTRU,
MIRCEA CIUMARA

Contrasemnează:
p. Președintele Agenției Naționale
de Știință, Tehnologie și Inovare,
Mircea Pușcă,
Președintele Academiei Române,
Eugen Simion

București, 30 iunie 2000.

Nr. 127.

;
se încarcă...