Comisia Comunităților Europene

Recomandarea nr. 625/2009 privind educația în domeniul mass-media în mediul digital pentru o industrie audiovizuală și a conținutului mai competitivă și o societate a cunoașterii integratoare
Număr celex: 32009H0625

Modificări (...)

În vigoare de la 29 august 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

RECOMANDAREA COMISIEI
din 20 august 2009
privind educația în domeniul mass-media în mediul digital pentru
o industrie audiovizuală și a conținutului mai competitivă și
o societate a cunoașterii integratoare (2009/625/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 211(1),

întrucât:

(1) La 20 decembrie 2007, Comisia a adoptat comunicarea intitulată "O abordare europeană a competenței mediatice în mediul digital" (2), axată pe educația media pentru comunicarea comercială, care acoperă chestiuni legate de publicitate, pe educația media pentru operele audio- vizuale, care constă în parte în informarea cu privire la filmul european și în sporirea abilităților creatoare, și pe educația media pentru conținutul online, care, de exemplu, ar permite cetățenilor să înțeleagă mai bine modul în care funcționează motoarele de căutare pe internet.

(2) În raportul său asupra competenței mediatice în lumea digitală(3), Parlamentul European a invitat Comisia să își dezvolte politica de promovare a educației media, în colaborare cu toate instituțiile europene și cu autoritățile locale și regionale.

(3) Concluziile Consiliului privind competența mediatică(4) adoptate de Consiliul Educație, Tineret și Cultură din 21-22 mai 2008 aprobă viziunea strategică propusă de Comisia Europeană asupra educației media ca factor esențial al cetățeniei active în societatea informațională de astăzi.

(4) În octombrie 2008, Comitetul Regiunilor a adoptat un aviz general cu privire la conținutul creativ online și la competența mediatică(5).

(5) Consiliul European de la Lisabona(6) a afirmat că "industriile din domeniul conținutului creează valoare adăugată prin exploatarea și organizarea în rețea a diversității culturale europene". Agenda europeană pentru cultură lansată în 2007 stabilește un cadru strategic pentru a răspunde principalelor provocări din domeniul cultural, iar concluziile Consiliului din mai 2009 cu privire la cultură în calitate de catalizator al creativității și inovării subliniază contribuția specifică pe care o poate avea cultura în aceste domenii și preconizează un concept mai general de inovare ca parte a strategiei Lisabona de după 2010. Acest lucru este deosebit de important în contextul inițiativei i2010 a Comisiei Europene pentru impulsionarea competitivității în sectorul TIC și crearea unui spațiu informațional european unic.

(6) Un nivel mai ridicat de educație media ar avea un rol considerabil în atingerea obiectivelor fixate de Uniunea Europeană la Consiliul European de la Lisabona și în cadrul inițiativei i2010, în special în privința unei economii a cunoașterii mai competitive, contribuind totodată la crearea unei societăți informaționale mai integratoare.

(7) Consultarea publică organizată la sfârșitul anului 2006 a scos în evidență diferențele dintre practicile și nivelurile de educație media din Europa. În același timp, este recunoscut faptul că nu există criterii sau standarde convenite pentru evaluarea educației media și că este nevoie urgentă să se întreprindă lucrări de cercetare la scară largă și de lungă durată pentru stabilirea unor astfel de criterii.

(8) Așa cum s-a afirmat în studiul "Tendințe și abordări curente ale educației media în Europa" realizat pentru Comisie în a doua jumătate a anului 2007, există unele bariere în calea dezvoltării în domeniul educației media la nivel european. Printre acestea se numără lipsa unei viziuni comune, lipsa vizibilității europene a inițiativelor naționale, regionale și locale și absența unor rețele europene și a coordonării între părțile interesate.

(9) Ar fi extrem de important ca bunele practici din acest domeniu să poată fi analizate, puse în valoare și difuzate în întreaga Uniune Europeană și să se creeze și promoveze rețele europene între părțile interesate.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...