Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 627/2009 cu privire la statisticile privind finanțele publice (reformare) (BCE/2009/20)
Număr celex: 32009O0627

Modificări (...)

În vigoare de la 01 septembrie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 31 iulie 2009
cu privire la statisticile privind finanțele publice
(reformare)
(BCE/2009/20)
(2009/627/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolele 5.1 și 5.2, articolul 12.1 și articolul 14.3,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 479/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind aplicarea Protocolului privind procedura aplicabilă deficitelor excesive anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene(1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul European de conturi naționale și regionale din Comunitate(2),

întrucât:

(1) Orientarea BCE/2005/5 din 17 februarie 2005 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene și procedurile de schimb de informații statistice în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale în domeniul statisticilor privind finanțele publice(3) a fost modificată în mai multe rânduri. Această orientare ar trebui să fie reformată, în scopul clarității și al transparenței, având în vedere că în prezent se impun noi modificări ale acesteia.

(2) În vederea îndeplinirii sarcinilor sale, Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) trebuie să dispună de statistici privind finanțele publice (SFP) complete, adică acoperind toate tranzacțiile, inclusiv cele în cazul cărora administrația publică acționează ca un agent al instituțiilor Uniunii Europene, și fiabile pentru analizele economice și monetare.

(3) Procedurile prevăzute de prezenta orientare nu aduc atingere responsabilităților și competențelor statelor membre și ale Comunității.

(4) Este necesară instituirea unor proceduri eficiente cu privire la schimbul SFP în cadrul SEBC pentru a asigura că SEBC dispune de SFP actualizate care corespund necesităților sale și că aceste statistici sunt compatibile cu previziunile privind aceleași variabile elaborate de băncile centrale naționale (BCN), indiferent dacă statisticile în cauză sunt elaborate de BCN sau de autoritățile naționale competente.

(5) O parte a informațiilor necesare pentru îndeplinirea cerințelor statistice ale SEBC în domeniul SFP este compilată de autoritățile naționale competente, altele decât BCN. Prin urmare, unele dintre misiunile care urmează a fi îndeplinite în temeiul prezentei orientări impun cooperarea între SEBC și autoritățile naționale competente. Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană(4) obligă statele membre să se organizeze din punct de vedere statistic și să coopereze pe deplin cu SEBC astfel încât să asigure îndeplinirea obligațiilor ce decurg din articolul 5 al Statutului SEBC.

(6) Sursele statistice care se bazează pe Regulamentul (CE) nr. 479/2009 și Sistemul European de conturi naționale și regionale (denumit în continuare "SEC 95" (5) nu îndeplinesc necesitățile SEBC în ceea ce privește domeniul acoperit și termenele cu privire la statisticile privind datoria publică și ajustarea deficit-datorie și statisticile privind tranzacțiile între statele membre și bugetul UE. Prin urmare, este necesar ca autoritățile naționale competente să procedeze la compilarea de date suplimentare.

(7) Este necesar să se instituie o procedură pentru realizarea eficientă a modificărilor tehnice ale anexelor la prezenta orientare, cu condiția ca modificările respective să nu schimbe cadrul conceptual aferent și să nu afecteze sarcina de raportare,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

___________

(1) JO L 145, 10.6.2009, p. 1.

(2) JO L 310, 30.11.1996, p. 1.

(3) JO L 109, 29.4.2005, p. 81.

(4) JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...