Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 14/2000 privind înființarea formațiunilor de protecție civilă pentru intervenție de urgență în caz de dezastre

Modificări (3), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 martie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. 1. -

(1) În scopul limitării și înlăturării urmărilor dezastrelor se înființează formațiuni de protecție civilă pentru intervenție de urgență în caz de dezastre, denumite în continuare formațiuni.

(2) Formațiunile sunt structuri mixte, militare și civile, multifuncționale, formate din profesioniști în domeniu, instruite și dotate adecvat pentru acordarea ajutorului de urgență în caz de dezastre sau de accidente majore.

(3) Formațiunile sunt subordonate Comandamentului protecției civile, prin inspectoratele de protecție civilă județene pe teritoriul cărora sunt dispuse, iar pe timpul intervenției se subordonează și acționează la ordinul prefectului din județul în care intervin pentru limitarea și înlăturarea urmărilor dezastrelor.

(4) Structura organizatorică, zonele de responsabilitate și dotarea formațiunilor sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 2. - Modificări (1)

(1) Formațiunile îndeplinesc următoarele atribuții principale:

a) cercetează, identifică și evaluează efectele dezastrului, transmit date și informații organelor abilitate;

b) caută, localizează și salvează victimele din zona dezastrelor și accidentelor majore;

c) acordă primul ajutor medical de urgență la locul intervenției și evacuează persoanele afectate;

d) participă la acțiunile de decontaminare a personalului, tehnicii și echipamentului în caz de accident chimic, nuclear sau biologic;

e) coordonează asigurarea cu apă potabilă a populației din zonele dezastrului; Modificări (1)

f) coordonează distribuirea hranei pentru persoanele sinistrate; Modificări (1)

g) participă la pregătirea pe linia protecției civile a populației.

(2) Formațiunile îndeplinesc și alte atribuții specifice în zona lor de responsabilitate, cu respectarea prevederilor legale.

(3) Pe timpul îndeplinirii atribuțiilor formațiunile colaborează cu structuri ale Ministerului de Interne, subunități ale Ministerului Apărării Naționale, formațiuni de Cruce Roșie și cu alte structuri legal constituite, care au competențe în acest domeniu.

Art. 3. -

(1) Personalul militar încadrat în formațiuni provine din structurile Ministerului Apărării Naționale. Modificări (2)

(2) Selecționarea, pregătirea și promovarea personalului militar se fac de Comandamentul protecției civile. Modificări (1)

(3) Personalului militar încadrat în aceste formațiuni i se aplică prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările ulterioare.

Art. 4. -

(1) Personalul civil încadrat în aceste formațiuni va avea pregătirea de bază corespunzătoare funcțiilor prevăzute în anexa nr. 1. Funcția de salvator se asimilează celei de muncitor calificat categoriile VI-I.

(2) Numirea și eliberarea din funcție a personalului civil se fac în condițiile Legii protecției civile nr. 106/1996. Modificări (2)

Art. 5. -

(1) Pe timpul intervențiilor cu durată mai mare de 4 ore personalului formațiunilor i se asigură gratuit un supliment de hrană în echivalentul a 2000 de calorii pentru fiecare zi de intervenție.

(2) Personalul care execută, conduce sau coordonează misiunile de intervenție ori care contribuie la realizarea acestora beneficiază de un spor de 30% calculat la solda de bază, respectiv la salariul de bază, pentru luna în care a executat cel puțin o intervenție. Modificări (1)

(3) Categoriile de personal care beneficiază de sporul prevăzut la alin. (2) se stabilesc prin ordin al comandantului Comandamentului protecției civile. Modificări (1)

Art. 6. -

(1) Ofițerii, subofițerii și personalul civil din cadrul formațiunilor, care și-au pierdut total capacitatea de muncă în timpul sau din cauza acțiunilor de intervenție la care au participat, în afara drepturilor ce decurg din pensionare vor primi o singură dată un ajutor bănesc egal cu de 12 ori solda de bază sau salariul de bază avut în ultima lună de activitate. Modificări (1)

(2) Urmașii celor prevăzuți la alin. (1), decedați în timpul sau din cauza serviciului, au dreptul la o pensie egală cu solda sau cu salariul integral avut în ultima lună de activitate de persoana decedată, care se va actualiza în conformitate cu prevederile legale.

(3) În cazul în care cel decedat nu a avut copii și a fost singurul susținător al părinților săi lipsiți de mijloace suficiente de existență, aceștia vor beneficia de jumătate din pensia de urmaș, stabilită conform prevederilor legale, și de un ajutor în cuantum de 6 solde lunare impozabile.

Art. 7. -

În situația în care personalul încadrat în formațiuni și-a pierdut parțial capacitatea de muncă, acesta beneficiază de un ajutor bănesc egal cu de 12 ori solda sau salariul de bază avut în ultima lună de activitate ori de pensie, după caz, precum și de dreptul de a cumula pensia cu salariul cuvenit pentru o altă activitate desfășurată.

Art. 8. - Modificări (2)

(1) Fondurile necesare în vederea salarizării, înzestrării, dotării, pregătirii și intervenției formațiunilor se asigură din bugetul aprobat Ministerului Apărării Naționale, prin Comandamentul protecției civile, de la capitolul 72.01.07 "Protecție civilă", precum și din donații și din alte fonduri legal constituite.

(2) Dotarea formațiunilor cu tehnica necesară pentru îndeplinirea misiunilor specifice se asigură de Ministerul Apărării Naționale din cea devenită excedentară prin reorganizarea armatei, precum și din achiziții.

(3) Clădirile și terenurile necesare în vederea bunei funcționări și pregătirii formațiunilor vor fi puse la dispoziție acestora de Ministerul Apărării Naționale, iar acolo unde acest lucru nu este posibil, ele vor fi asigurate de consiliile locale pe al căror teritoriu se organizează, potrivit anexei nr. 2.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministrul apărării naționale,
Victor Babiuc
Ministrul funcției publice,
Vlad Roșca
Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului,
Romică Tomescu
Ministrul muncii și protecției sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
Ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului,
Nicolae Noica

București, 13 martie 2000.

Nr. 14.

ANEXA Nr. 1

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a formațiunii de protecție civilă pentru intervenție de urgență
în caz de dezastre

        !|||||||||||||||||||||||||¬
        §    Conducere    §
        —|||||||||||||||||||||||||¯
        §ș șef - ofițer      §
        §ș 2 asistenți medicali  §
        § debutanți - asistenți §
        § medicali principali  §
        §ș șofer și electromecanic§
        § civil         §       !||||||||||||||||||||||||¬
        ¡||||||||||||`||||||||||||±       §  Depozit de materiale §
               —||||||||||||||||||||||||| >§            §
               §              § ș gestionar - civil  §
               V              ¡||||||||||||||||||||||||±
        !|||||||||||||||||||||||||¬
        §Echipa de intervenție  —|¬
        §             § —|¬
        §ș șef echipă - subofițer § § —|¬
        §ș șofer și electromecanic§ § § §
        § civil         § § § §
        §ș 3 salvatori - civili  § § § §
        ¡`||||||||||||||||||||||||± § § §
         ¡|`||||||||||||||||||||||||± § §
          ¡|`||||||||||||||||||||||||± §
           ¡||||||||||||||||||||||||||±
!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§                  TOTAL EFECTIVE                  §
§ș Ofițeri    = 1                                  §
§ș Subofițeri  = 4                                  §
§ș Civili    = 20 - 12 salvatori;                         §
§           - 2 asistenți medicali debutanți - asistenți medicali principali;§
§           - 5 șoferi și electromecanici;                  §
§           - 1 gestionar.                          §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±

NOTĂ:

Două formațiuni vor avea câte o echipă de intervenție specializată pentru accidente nucleare sau chimice.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

TABEL cuprinzând dislocarea formațiunilor de protecție civilă pentru
intervenție de urgență în caz de dezastre și zonele
lor de responsabilitate

Nr. crt. Detalii Zona de responsabilitate (județe)
Garnizoana de dislocare
1. Ciolpani (Ilfov) Municipiul București, Ilfov, Prahova
2. Alexandria Teleorman, Giurgiu, Olt
3. Craiova*) Dolj, Gorj, Mehedinți
4. Timișoara Timiș, Arad, Caraș-Severin
5. Baia Mare Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud
6. Cluj-Napoca Cluj, Sălaj, Mureș, Bihor
7. Alba Iulia Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov
8. Pitești Argeș, Vâlcea, Dâmbovița
9. Galați Buzău, Vrancea, Galați, Brăila
10. Constanța*) Constanța, Tulcea, Ialomița, Călărași
11. Bacău Bacău, Vaslui, Covasna, Harghita
12. Suceava Suceava, Botoșani, Iași, Neamț
Modificări (2)

*) Formațiuni care vor avea câte o echipă de intervenție în caz de accident nuclear și chimic.

ANEXA Nr. 3

DOTAREA
formațiunii de protecție civilă pentru intervenție de urgență
în caz de dezastre

Nr. crt. Materiale Cantitatea U.M.
I. Tehnici și materiale de intervenție
1. Aparat cu disc pentru tăiat armături 1 Complet
2. Aparat cu freză pentru tăiat profiluri și țevi 1 Complet
3. Aparat cu lanț pentru tăiat fier-beton, beton și zidărie 1 Complet
4. Aparat de respirație izolant cu aer comprimat 4/1*) Complet
5. Aparat de ridicat și tractat de 1,5 tf 2/1*) Complet
6. Aparat de sudură și tăiere cu flacără oxiacetilenică, portabil 2 Complet
7. Aparat de vedere pe timp de noapte 1 Complet
8. Aparat pentru anestezii, portabil 1 Complet
9. Aparat pentru încărcat butelii cu aer comprimat 1 Complet
10. Aparat pentru suspensia tărgilor în autovehicule 10 Complet
11. Autocamion 2 Bucată
12. Autosanitară 1 Bucată
13. Autospecială de intervenție pe șasiu de ARO 1 Bucată
14. Autospecială pentru formațiunile de apărare civilă, AFAC-1 1 Bucată
15. Barcă pneumatică pentru 10 persoane 4/1*) Bucată
16. Berbec hidraulic 1 Bucată
17. Bidon din plastic 4/1*) Bucată
18. Binoclu 1 Bucată
19. Busolă 1 Bucată
20. Cabluri electrice 4/1*) Complet
21. Cabluri de remorcare și tractare (lanțuri) 2/1*) Complet
22. Canistră cu spirt sanitar 1 Bucată
23. Cartușe filtrante pentru noxe chimice 10/4*) Bucată
24. Centură de siguranță pentru pompieri 6/2*) Bucată
25. Cheie pentru hidrant 2 Bucată
26. Ciocan baros de 5 kg 1 Bucată
27. Ciocan electric percutant 1 Complet
28. Cizme lungi din cauciuc 6/2*) Pereche
29. Colac de salvare 8/2*) Bucată
30. Complet cu materiale pentru deblocarea supraviețuitorilor 2 Complet
31. Complet de lăcătușerie-fierărie 1 Complet
32. Complet de pansamente 2 Complet
33. Complet de protecție nr. 2 25/6*) Complet
34. Complet de salvare de la înălțime 1 Complet
35. Complet de sudură electrică 1 Complet
36. Complet pentru marcarea drumurilor 2 Complet
37. Complet sanitar de salvare și prim ajutor 2 Complet
38. Complet scule instalator apă și canal 1 Complet
39. Complet scule instalator gaze 1 Complet
40. Costum anticaloric aluminizat 3/1*) Bucată
41. Costum de lucru în apă 3/1*) Bucată
42. Cric hidraulic 12,5 tf 2/1*) Bucată
43. Cric hidraulic până la 30 tf 2 Complet
44. Cronometru 5/1*) Bucată
45. Debitmetru gama portabil 1 Bucată
46. Detector acustic DA-01 2 Bucată
47. Detector de substanțe toxice, tip Drager 1 Complet
48. Distanțier hidraulic 2/1*) Bucată
49. Dozimetru individual cu citire directă 25/8*) Bucată
50. Electroferăstrău 1 Complet
51. Foarfecă hidraulică 2/1*) Bucată
52. Foarfecă manuală pentru tăiat fier-beton 1 Bucată
53. Frânghii pentru legături (ștreanguri și pripoane) 2/1*) Complet
54. Geantă sanitară 4 Bucată
55. Grup electrogen de 5 kVA portabil 2/1*) Complet
56. Instalație de evacuare a apei din subsoluri inundabile, echipată cu pompă submersibilă ET-32 1 Complet
57. Instalație de injectat aer proaspăt în subsoluri, cu ventilator centrifugal 1 Complet
58. Instalație portabilă de filtrare complexă a apei cu debit de 50 l/h 1 Complet
59. Joagăr 2/1*) Bucată
60. Lampă antiex 8/2*) Bucată
61. Lanternă portabilă 25/4*) Bucată
62. Mască contra gazelor 25/6*) Bucată
63. Minipernă pneumatică pentru ridicat, tip cric pneumatic 10/4*) Complet
64. Monitor portabil pentru detecția radiațiilor alfa, beta, gama 1 Complet
65. Motocompresor cu unelte pneumatice 1 Complet
66. Motoferăstrău 2/1*) Complet
67. Motopompă hidraulică 3/1*) Complet
68. Motopompă portabilă 2 Complet
69. Motopropulsor pentru bărci 4/1*) Bucată
70. Panou încărcare distribuție tensiuni grup-rețea-consum 2 Complet
71. Polizor electric universal de colț 2 Complet
72. Portavoce 1 Bucată
73. Proiector special de 1.000 W/220 V 4/2*) Bucată
74. Radiotelefon auto 6 Bucată
75. Radiotelefon portabil 25/5*) Bucată
76. Remorcă 2 Bucată
77. Ruletă de metal de 10 m 1 Bucată
78. Sac mic cu atele diferite 2 Complet
79. Scară culisantă din lemn cu 3 elemente 2/1*) Complet
80. Scară simplă de 4 m lungime 2/1*) Bucată
81. Set tubușoare indicatoare, tip Drager 4 Set
82. Stație radio unde scurte de 100 W 1 Complet
83. Targă cu scripeți pentru coborârea răniților de la înălțime 2 Bucată
84. Targă sanitară 10/4*) Bucată
85. Topor 2/1*) Bucată
86. Trusă de perfuzie 1 Complet
87. Trusă de reanimare respiratorie 2 Complet
88. Trusă de stegulețe pentru marcarea terenului contaminat chimic (plantare manuală) 1 Complet
89. Trusă de stegulețe pentru marcarea terenului contaminat radioactiv (plantare manuală) 1 Complet
90. Trusă pentru electrician 2 Complet
91. Trusă pentru medic 2 Complet
92. Unealtă electrică rotopercutantă 2/1*) Complet
93. Vinci de tracțiune 5 tf 1 Bucată
II. Materiale de cazarmare și echipament
94. Bidon din aluminiu de 25 l 3 Bucată
95. Bocanci 25/3*) Pereche
96. Cască de protecție tip constructor 21/5*) Bucată
97. Cizme din cauciuc 25/6*) Pereche
98. Cort pentru personal 3 Complet
99. Echipament specific protecției civile 25/3*) Complet
100. Lenjerie de pat 25/3*) Set
101. Manta de ploaie 25/3*) Bucată
102. Marmită pentru transportul hranei 5 Bucată
103. Masă extensibilă 5 Bucată
104. Mănuși electroizolante de joasă tensiune 8/2*) Pereche
105. Ochelari de protecție 20/5*) Bucată
106. Ochelari pentru sudor 3 Bucată
107. Palmare din piele 20/5*) Pereche
108. Paturi pliante 25/3*) Bucată
109. Pătură 50/10*) Bucată
110. Saltea 25/3*) Bucată
111. Scaun pliant 25/3*) Bucată
112. Veselă și tacâmuri 25/3*) Set

*) Rezervă în magazia formațiunii.

ANEXA Nr. 4

DEPOZITUL DE MATERIALE

Nr. crt. Materiale Cantitatea U.M.
1. Aparat pentru administrat oxigen 5-10 Complet
2. Aparat pentru distilat apă 2 Complet
3. Aparat pentru încălzit electric 40-80 Complet
4. Aparat pentru suspendarea tărgilor în corturi 20-40 Complet
5. Arzător pentru autoclavă cu petrol 1-2 Bucată
6. Autoclavă cu pereți dubli 1-2 Bucată
7. Barcă pneumatică pentru 10 persoane 10-20 Bucată
8. Bidon din aluminiu de 25 l 10-20 Bucată
9. Bucătărie rulantă 2-4 Complet
10. Butelie din oțel pentru oxigen medicinal 10-20 Bucată
11. Cabluri de remorcare și tractare 4 Set
12. Canistră cu spirt sanitar 1-2 Bucată
13. Cazma 40-80 Bucată
14. Căciulă 200-400 Bucată
15. Ciocan baros de 5 kg 8-16 Bucată
16. Cizme din cauciuc 200-400 Pereche
17. Colac de salvare 20 Bucată
18. Complet de cabluri electrice 4 Complet
19. Complet de pansamente 100-200 Complet
20. Complet de sudură electrică 2 Complet
21. Complet de materiale pentru reanimarea intoxicaților cu STL 10-20 Complet
22. Complet de medicamente pentru tratamentul intoxicaților cu STL 10-20 Complet
23. Complet pentru tratamentul bolii de iradiere 2-4 Complet
24. Complet de scule electrician pentru înaltă și joasă tensiune 2 Complet
25. Complet de scule instalator apă și canal 2 Complet
26. Complet de scule instalator gaze 2 Complet
27. Complet de tâmplărie-dulgherie 2 Complet
28. Cort 17-34 Complet
29. Costum din pânză de doc 200-400 Bucată
30. Costum din postav 200-400 Bucată
31. Felinar de vânt 30-50 Bucată
32. Frânghii pentru legături 200 m.l.
33. Grup electrogen de 5 kVA portabil 5-10 Complet
34. Impermeabil 200-400 Bucată
35. Joagăr 4 Bucată
36. Lenjerie de pat 400-800 Set
37. Lopată 40-80 Bucată
38. Manta din postav 200-400 Bucată
39. Marmită pentru transportul hranei 20-40 Bucată
40. Masă extensibilă 25-50 Bucată
41. Medicamente de prim ajutor 200-400 kg
42. Motoferăstrău 2 Complet
43. Motopompă portabilă 2 Complet
44. Motopropulsor pentru bărci 10-20 Bucată
45. Motostivuitor 1 Complet
46. Pat pliant 200-400 Bucată
47. Pătură 200-400 Bucată
48. Polizor electric universal de colț 2-3 Complet
49. Portavoce 2 Bucată
50. Proiector special de 1.000 W/220 V 20-40 Bucată
51. Pulover 200-400 Bucată
52. Rație de alimente de 4.500 calorii 600-1.200 Porție
53. Rangă cu vârf și daltă 8-16 Bucată
54. Rezervor de 100 l pentru apă, din pânză cauciucată 10-20 Bucată
55. Saltea 200-400 Bucată
56. Scară culisabilă din mai multe elemente 4 Complet
57. Scaun pliant 200-400 Bucată
58. Scurtă impermeabilă 200-400 Bucată
59. Stație de filtrare complexă a apei cu debit de 500 l/h 1-3 Complet
60. Targă sanitară 50-100 Bucată
61. Targă sanitară specială 25-50 Bucată
62. Târnăcop 40-80 Bucată
63. Topor 4 Bucată
64. Trusă de perfuzie 20-40 Complet
65. Trusă de reanimare respiratorie 5-10 Complet
66. Veselă și tacâmuri din material plastic, de unică folosință 2.000-4.000 Set

NOTĂ:

Cantitatea de materiale este prevăzută în funcție de numărul de persoane pentru care se va interveni sau pentru care se va asigura asistență, în raport cu populația existentă în județele deservite.

;
se încarcă...