Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 568/2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru hârtia absorbantă
Număr celex: 32009D0568

Modificări (...)

În vigoare de la 29 iulie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI din 9 iulie 2009
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice
comunitare pentru hârtia absorbantă
[notificată cu numărul C(2009) 4596]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2009/568/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice(1), în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

după consultarea Comitetului Uniunii Europene pentru etichetare ecologică,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede că eticheta ecologică comunitară poate fi acordată unui produs care prezintă caracteristici ce îi permit să contribuie semnificativ la îmbunătățirea unor aspecte de mediu esențiale.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede stabilirea unor criterii specifice de etichetare ecologică pe categorii de produse, elaborate pe baza criteriilor prevăzute de Comitetul Uniunii Europene pentru etichetare ecologică.

(3) Regulamentul prevede, de asemenea, că revizuirea criteriilor de etichetare ecologică și a cerințelor asociate de evaluare și verificare trebuie să aibă loc în timp util, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a criteriilor stabilite pentru categoria de produse în cauză.

(4) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, a avut loc o revizuire în timp util a criteriilor ecologice și a cerințelor aferente privind evaluarea și verificarea prevăzute de Decizia 2001/405/CE a Comisiei din 4 mai 2001 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru produse din hârtie absorbantă(2). Aceste criterii ecologice și cerințele de evaluare și verificare aferente sunt valabile până la 4 ianuarie 2010.

(5) Având în vedere această revizuire și pentru a reflecta progresele științifice și evoluțiile pieței, este oportun să se modifice definiția categoriei de produse și să se stabilească noi criterii ecologice.

(6) Criteriile ecologice, precum și cerințele de evaluare și verificare aferente trebuie să fie valabile timp de patru ani de la data adoptării prezentei decizii.

(7) Mai mult, pentru a preciza că produsele reglementate de Directiva 76/768/CEE a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice(3) trebuie excluse din categoria de produse în cauză, este necesar să se modifice definiția acestei categorii de produse, prevăzută în Decizia 2001/405/CE.

(8) Prin urmare, Decizia 2001/405/CE ar trebui înlocuită.

(9) Producătorilor ale căror produse au primit eticheta ecologică pentru hârtie absorbantă pe baza criteriilor prevăzute de Decizia 2001/405/CE ar trebui să li se acorde o perioadă de tranziție pentru ca aceștia să beneficieze de suficient timp pentru a-și adapta produsele astfel încât acestea să fie conforme cu criteriile și cerințele revizuite. Producătorii ar trebui, de asemenea, să poată depune cereri în temeiul criteriilor prevăzute de Decizia 2001/405/CE sau de prezenta decizie până la sfârșitul perioadei de valabilitate a deciziei respective.

(10) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

(1) JO L 237, 21.9.2000, p. 1.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...