Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 564/2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru servicii de camping [notificată cu numărul C(2009) 5618] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009D0564

În vigoare de la 28 iulie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 9 iulie 2009
de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei
ecologice comunitare pentru servicii de camping
[notificată cu numărul C(2009) 5618]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2009/564/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice(1), în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, eticheta ecologică comunitară poate fi acordată unui produs ale cărui caracteristici îi permit să contribuie semnificativ la îmbunătățirea unor aspecte de mediu esențiale.

(2) Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 prevede necesitatea stabilirii anumitor criterii specifice de etichetare ecologică, elaborate pe baza criteriilor definite de Comitetul pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene, pentru fiecare categorie de produse.

(3) Regulamentul prevede, de asemenea, că revizuirea criteriilor de etichetare ecologică și a cerințelor de evaluare și verificare aferente trebuie să aibă loc în timp util, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a criteriilor stabilite pentru categoria de produse în cauză.

(4) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1980/2000, a avut loc o revizuire în timp util a criteriilor ecologice și a cerințelor de evaluare și verificare aferente prevăzute de Decizia 2005/338/CE a Comisiei din 14 aprilie 2005 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru servicii de camping(2). Aceste criterii ecologice și cerințele de evaluare și verificare aferente sunt valabile până la 31 octombrie 2009.

(5) Având în vedere această revizuire și pentru a reflecta progresele științifice și evoluțiile pieței, este oportun să se modifice definiția categoriei de produse și să se stabilească noi criterii ecologice.

(6) Criteriile ecologice, precum și cerințele de evaluare și verificare aferente, trebuie să fie valabile patru ani de la data adoptării prezentei decizii.

(7) Pentru serviciile de camping, criteriile ecologice trebuie împărțite în criterii obligatorii și criterii opționale.

(8) În ceea ce privește taxele aferente solicitării și folosirii etichetei ecologice de către microîntreprinderi, astfel cum sunt definite de Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii(3), și ținând seama de resursele limitate ale microîntreprinderilor și de importanța lor deosebită în cadrul acestei categorii de produse, este oportun să se prevadă reduceri suplimentare față de cele stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1980/2000 și la articolele 1 și 2 din Decizia 2000/728/CE a Comisiei din 10 noiembrie 2000 de stabilire a taxelor pentru cererile de acordare a etichetei ecologice comunitare și a taxelor anuale(4), în conformitate cu articolul 5 din Decizia 2000/728/CE.

(9) Prin urmare, Decizia 2005/338/CE trebuie înlocuită.

(10) Trebuie să se prevadă o perioadă de tranziție pentru furnizorii de servicii care au primit eticheta ecologică pentru servicii de camping pe baza criteriilor cuprinse în Decizia 2005/338/CE, pentru ca aceștia să aibă timp suficient să își adapteze serviciile în vederea conformării cu criteriile și cerințele revizuite. De asemenea, trebuie să se permită furnizorilor de servicii să depună cereri în temeiul criteriilor stabilite prin Decizia 2005/338/CE sau în temeiul criteriilor stabilite prin prezenta decizie până la expirarea termenului de valabilitate a deciziei respective.

(11) Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1980/2000,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...