Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009L0041

Modificări (...)

În vigoare de la 21 mai 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2009/41/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 6 mai 2009
privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor
modificate genetic (reformare)
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(2),

întrucât:

(1) Directiva 90/219/CEE a Consiliului din 23 aprilie 1990 privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic(3) a fost modificată în mod substanțial de mai multe ori(4). Deoarece sunt necesare modificări suplimentare, din motive de claritate prezenta directivă ar trebui reformată.

(2) În temeiul tratatului, acțiunile întreprinse de Comunitate în domeniul mediului se bazează pe principiul acțiunii preventive și au ca obiectiv, printre altele, conservarea, protecția și îmbunătățirea mediului, precum și protecția sănătății umane.

(3) Măsurile referitoare la evaluarea și utilizarea optimă a biotehnologiei în domeniul mediului constituie o arie prioritară asupra căreia ar trebui să se concentreze acțiunile Comunității.

(4) Dezvoltarea biotehnologiei poate contribui la expansiunea economică a statelor membre. Acest lucru presupune utilizarea microorganismelor modificate genetic (MMG-uri) în activități de tipuri și amplitudini diferite.

(5) Utilizarea în condiții de izolare a MMG-urilor ar trebui să se desfășoare astfel încât să se limiteze posibilele consecințe negative pe care acestea le pot avea asupra sănătății umane și asupra mediului, acordându-se o atenție corespunzătoare prevenirii accidentelor și controlului deșeurilor.

(6) MMG-urile care sunt eliminate în absența unor dispoziții adecvate privind măsurile de izolare specifice pentru limitarea contactului acestora cu populația și cu mediul nu se încadrează în domeniul de aplicare al prezentei directive. Alte acte comunitare li se pot aplica, cum ar fi Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic(5).

(7) Microorganismele, dacă sunt introduse în mediu într-un stat membru în cursul utilizării lor în condiții de izolare, se pot reproduce și răspândi în afara frontierelor naționale, afectând, în acest fel, și alte state membre.

(8) În vederea dezvoltării în siguranță a biotehnologiei în întreaga Comunitate, este necesară stabilirea de măsuri comune pentru evaluarea și reducerea riscurilor potențiale survenite pe parcursul tuturor operațiunilor care implică utilizarea în condiții de izolare a MMG-urilor, precum și stabilirea condițiilor corespunzătoare de utilizare.

(9) Natura și gradul exact al riscurilor legate de utilizarea în condiții de izolare a MMG-urilor nu sunt încă pe deplin cunoscute, iar riscurile implicate trebuie să fie evaluate de la caz la caz. În vederea evaluării riscurilor la adresa sănătății umane și a mediului, este necesară stabilirea cerințelor impuse pentru această evaluare.

(10) Utilizările în condiții de izolare ale MMG-urilor ar trebui clasificate în funcție de riscurile pe care le prezintă pentru sănătatea umană și pentru mediu. Această clasificare ar trebui să se alinieze la practicile internaționale și să se bazeze pe o evaluare a riscurilor.

(11) Pentru a asigura un nivel ridicat de protecție, măsurile de izolare și celelalte măsuri de protecție aplicate pentru utilizarea în condiții de izolare trebuie să respecte clasificarea utilizărilor în condiții de izolare. În caz de incertitudine, ar trebui aplicate măsurile de izolare și alte măsuri de protecție adecvate care figurează pe o poziție superioară în clasificare, până când se vor justifica măsuri mai puțin stricte, pe baza unor date relevante.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...