Parlamentul European

Decizia nr. 496/2009 privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene
Număr celex: 32009D0496

Modificări (...)

În vigoare de la 07 iulie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN, A CONSILIULUI, A COMISIEI,
A CURȚII DE JUSTIȚIE, A CURȚII DE CONTURI, A COMITETULUI ECONOMIC ȘI
SOCIAL EUROPEAN ȘI A COMITETULUI REGIUNILOR
din 26 iunie 2009
privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru Publicații al
Uniunii Europene (2009/496/CE, Euratom)

PARLAMENTUL EUROPEAN,

CONSILIUL,

COMISIA,

CURTEA DE JUSTIȚIE,

CURTEA DE CONTURI,

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN,

COMITETUL REGIUNILOR,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

întrucât:

(1) Articolul 8 din Decizia reprezentanților guvernelor statelor membre din 8 aprilie 1965 privind sediul provizoriu al anumitor instituții și departamente ale Comunităților(1) prevedea ca sediul Oficiului pentru Publicații Oficiale al Comunităților Europene (denumit în continuare "Oficiul") să fie la Luxemburg. Dispoziția în cauză a fost pusă în aplicare ultima dată prin Decizia 2000/459/CE, CECO, Euratom(2).

(2) Normele și reglementările aplicabile funcționarilor și celorlalți agenți ai Comunităților Europene se aplică, de asemenea, Oficiului. Ar trebui să fie avute în vedere modificările recente ale acestora.

(3) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(3), denumit în continuare "regulamentul financiar", prevede dispoziții speciale privind funcționarea Oficiului.

(4) Domeniul editării a cunoscut o evoluție tehnologică profundă și acest lucru trebuie avut în vedere în activitatea Oficiului.

(5) Pentru mai multă claritate, ar trebui să fie abrogată Decizia 2000/459/CE, CECO, Euratom și să fie înlocuită cu prezenta decizie,

DECID:

____________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...