Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 459/2009 de acordare de asistență financiară comunitară pe termen mediu României
Număr celex: 32009D0459

Modificări (...), Reviste (1)

În vigoare de la 13 iunie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 6 mai 2009
de acordare de asistență financiară comunitară pe termen mediu României
(2009/459/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002 de înființare a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre(1), în special articolul 3 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei formulată după consultarea Comitetului economic și financiar (CEF),

întrucât:

(1) Prin Decizia 2009/458/CE(2) Consiliul a decis să acorde asistență reciprocă României.

(2) În ciuda îmbunătățirii preconizate a contului curent, nevoile financiare externe ale României până în primul trimestru din 2011 au fost estimate în martie 2009 de Comisie, de Fondul Monetar Internațional (FMI) și de autoritățile române la 20 de miliarde EUR; din cauza evoluțiilor recente de pe piața financiară, contul de capital și financiar s-ar putea deteriora în mod semnificativ.

(3) Este oportun să se acorde României sprijin comunitar de până la 5 miliarde EUR în cadrul mecanismului de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 332/2002. Asistența respectivă ar trebui acordată împreună cu un împrumut din partea FMI, în valoare de 11,443 miliarde DST (aproximativ 12,95 miliarde EUR) în cadrul unui acord stand-by care se preconizează că va fi aprobat la 6 mai 2009. Banca Mondială a acceptat, de asemenea, să acorde României un împrumut de 1 miliard EUR, în timp ce Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) vor furniza un sprijin suplimentar total de 1 miliard EUR.

(4) Asistența comunitară ar trebui să fie gestionată de către Comisie. Condițiile particulare privind politicile economice convenite cu autoritățile române după consultarea CEF ar trebui să fie consemnate într-un memorandum de înțelegere. Condițiile financiare detaliate ar trebui să fie stabilite de Comisie în acordul de împrumut.

(5) Comisia ar trebui să verifice, la intervale regulate, prin intermediul misiunilor și al raportărilor regulate ale autorităților române, dacă sunt îndeplinite condițiile privind politicile economice aferente asistenței.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...