Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 262/2009 de stabilire a cerințelor pentru alocarea și utilizarea coordonată a codurilor de interogator în mod S pentru Cerul unic european (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009R0262

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 31 martie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 262/2009 AL COMISIEI
din 30 martie 2009
de stabilire a cerințelor pentru alocarea și utilizarea coordonată a
codurilor de interogator în mod S pentru Cerul unic european
(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea rețelei europene de gestionare a traficului aerian (regulamentul privind interoperabilitatea)(1), în special articolul 3 alineatul (5),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea Cerului unic european (regulamentul-cadru)(2), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1) Modul S (selectiv) este o tehnică de supraveghere în colaborare pentru controlul traficului aerian. Acesta face posibilă interogarea selectivă a aeronavei și extragerea de date provenind de la bordul aeronavei, ceea ce permite dezvoltarea unor noi funcții de gestionare a traficului aerian. Concepția sistemelor care permit adresarea către anumite aeronave prin intermediul modului S (denumite în continuare "interogatoare în mod S") impune utilizarea codurilor de interogator în mod S pentru detectarea și supravegherea aeronavelor dotate cu un transponder în mod S.

(2) Pentru asigurarea securității sistemului de supraveghere a traficului aerian, este esențial ca zonele de acoperire radar a două interogatoare în mod S care folosesc același cod de interogator să nu se suprapună, cu excepția situațiilor în care acestea sunt grupate într-o formațiune de tip "cluster" sau dacă sunt instalate alte formule operaționale de atenuare.

(3) Pentru a susține implantarea unui număr sporit de interogatoare în mod S și pentru a rezolva problemele care derivă din insuficiența codurilor de interogator disponibile pentru interogarea aeronavei, este necesar să se coordoneze alocarea și utilizarea în mod eficient a respectivelor coduri de interogator.

(4) Eurocontrol a fost mandatat, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004, să definească cerințele pentru alocarea și utilizarea codurilor de interogator în mod S (denumite în continuare "coduri de interogator"). Prezentul regulament se bazează pe raportul de mandat aferent prezentat la 2 ianuarie 2008.

(5) Inițial, din motive tehnice, au fost definite și utilizate drept coduri de interogator doar codurile de identificator de interogator (denumite în continuare "coduri II") de la 0 la 15. Datorită numărului preconizat de interogatoare în mod S, s-au luat ulterior măsuri pentru a se permite utilizarea unor coduri suplimentare de identificator de supraveghere (denumite în continuare "coduri SI") de la 1 la 63.

(6) În mod normal, utilizarea unor coduri SI impune ca toate obiectivele în mod S aflate în raza de acoperire a interogatoarelor în mod S să fie dotate în acest scop. Cu toate acestea, Eurocontrol a elaborat specificații pentru funcționarea în cod II/SI, ceea ce ar permite utilizarea anticipată a codurilor SI de către interogatoare în mod S, chiar și într-un mediu în care nu toate obiectivele în mod S ar fi dotate pentru utilizarea unor coduri SI. Prin urmare, ar trebui să li se solicite operatorilor în mod S să se adapteze la funcționarea în acest cod II/SI.

(7) Sub autoritatea Eurocontrol, s-a înființat un serviciu centralizat de alocare a codurilor de interogator, furnizat prin intermediul sistemului de alocare a codurilor de interogator. Ar trebui să li se impună statelor membre să ia măsurile necesare pentru a se asigura că sistemul de alocare a codurilor de interogator furnizează informații în sprijinul coerenței elementelor-cheie ale unei alocări de coduri de interogator. Aceste elemente-cheie ar trebui să fie clar identificate.

(8) Ar trebui definite proceduri comune pentru asigurarea implementării corespunzătoare a elementelor-cheie ale alocărilor de coduri de interogator. Acestea ar trebui să țină seama de dispozițiile relevante ale Organizației Aviației Civile Internaționale (denumită în continuare "OACI").

(9) Operatorii în modul S și furnizorii de servicii ar trebui să adopte măsuri adecvate pentru detectarea și atenuarea efectului unor eventuale conflicte între codurile de interogator.

(10) Prezentul regulament nu ar trebui să se aplice operațiunilor și instruirii militare menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004.

(11) Se rezervă un număr limitat de coduri de interogator pentru utilizarea și gestionarea exclusivă de către entități militare, inclusiv organizații interguvernamentale, în special Organizația Tratatului Nord-Atlantic. Prin urmare, interogatoarele în mod S care utilizează aceste coduri nu trebuie să facă obiectul procesului de alocare coordonată. Cu toate acestea, ar trebui să li se impună statelor membre să ia măsuri pentru a se asigura că utilizarea acestor coduri de interogator nu are un impact dăunător asupra siguranței traficului aerian general.

(12) Codul de interogator 0 a fost rezervat de OACI pentru operațiuni fără cod desemnat. Interogatoarele în mod S fără cod de interogator 0, în conformitate cu standardele și practicile recomandate ale OACI, nu trebuie să facă obiectul procesului de alocare coordonată.

(13) Codul II 14 a fost rezervat pentru utilizarea partajată pentru sisteme de testare. Detectarea obiectivului în mod S nu poate fi garantată atunci când mai multe sisteme de testare funcționează simultan. Operatorii de sisteme de testare în mod S obligați să desfășoare încercări temporare care necesită situații fără conflicte, ar trebui, prin urmare, să asigure o coordonare bilaterală adecvată cu alți operatori de sisteme de testare în mod S.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...