Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 147/2009 privind definirea zonelor de destinație pentru restituirile la export sau taxele de export și anumite licențe de export pentru cereale și orez (versiune codificată)
Număr celex: 32009R0147

Modificări (...)

În vigoare de la 21 februarie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 147/2009 AL COMISIEI
din 20 februarie 2009
privind definirea zonelor de destinație pentru restituirile la export
sau taxele de export și anumite licențe de export pentru cereale și orez
(versiune codificată)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP") (1), în special articolul 170 coroborat cu articolul 4,

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 2145/92 al Comisiei din 29 iulie 1992 privind redefinirea zonelor de destinație pentru restituirile la export, taxele de export și anumite licențe de export pentru cereale și orez(2) a fost modificat în mod substanțial(3). Este necesar, pentru motive de claritate și de raționalizare, să se codifice regulamentul menționat.

(2) Este necesar să se definească zonele de destinație care urmează să fie utilizate pentru stabilirea restituirilor la export sau a taxelor de export în sectorul cerealelor și orezului.

(3) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului de gestionare a organizării comune a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

(1) JO L 299, 16.11.2007, p. 1.

(2) JO L 214, 30.7.1992, p. 20.

(3) A se vedea anexa II.

Articolul 1

Zonele de destinație care urmează să fie utilizate pentru stabilirea restituirilor sau a taxelor la export diferențiate sunt definite în anexa I pentru produsele enumerate în partea literele (a), (b) și (c) și în partea II literele (a) și (b) din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

Articolul 2

Regulamentul (CEE) nr. 2145/92 se abrogă.

Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Articolul 3

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...