Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 100/2002 cuprinzând Dispozițiile uniforme privind omologarea vehiculelor cu baterie electrică în ceea ce privește cerințele specifice pentru construcția, securitatea funcțională și emisiile de hidrogen
Număr celex: 32009R0100

Modificări (...)

În vigoare de la 14 februarie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Regulamentul nr. 100 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației
Națiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziții uniforme privind omologarea
vehiculelor cu baterie electrică în ceea ce privește cerințele specifice
pentru construcția, securitatea funcțională și emisiile de hidrogen

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul
dreptului internațional public.
Statutul și data intrării în vigoare ale prezentului regulament trebuie
verificate în ultima revizuire a documentului de situație
CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la: http://www.unece.
org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Revizia 2

Include întregul text valabil până la:

Suplimentul 1 la versiunea originală a regulamentului - Data intrării în vigoare: 21 februarie 2002

CUPRINS

REGULAMENT

1. Domeniu de aplicare

2. Definiții

3. Cererea de omologare

4. Omologarea

5. Specificații și încercări

6. Modificări și extinderea omologării de tip pentru un tip de vehicul

7. Conformitatea producției

8. Sancțiuni pentru neconformitatea producției

9. Încetarea definitivă a producției

10. Denumirile și adresele serviciilor tehnice responsabile cu încercările de omologare și ale serviciilor administrative

ANEXE

Anexa 1 - Comunicare

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...