Comisia Comunităților Europene

Recomandarea nr. 120/2009 privind implementarea sistemului de evidență contabilă și control al materialelor nucleare de către operatorii instalațiilor nucleare [notificată cu numărul C(2009) 785]
Număr celex: 32009H0120

Modificări (...)

În vigoare de la 12 februarie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

RECOMANDAREA COMISIEI
din 11 februarie 2009
privind implementarea sistemului de evidență contabilă și control al
materialelor nucleare de către operatorii instalațiilor nucleare
[notificată cu numărul C(2009) 785]
(2009/120/Euratom)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolele 77 și 124,

(1) Întrucât Regulamentul (Euratom) nr. 302/2005 al Comisiei din 8 februarie 2005 privind aplicarea garanțiilor nucleare Euratom(1) definește natura și amploarea cerințelor prevăzute la articolul 79 din Tratatul Euratom pentru a permite evidența contabilă a minereurilor, a materiilor prime și a materialelor fisionabile speciale utilizate sau produse.

(2) Întrucât articolul 7 din Regulamentul (Euratom) nr. 302/2005 impune operatorilor nucleari să dețină un sistem de evidență contabilă și control pentru materialele nucleare și stabilește unele cerințe pentru un asemenea sistem.

(3) Întrucât documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat "Introducerea garanțiilor Euratom" (Implementing Euratom Treaty Safeguards - IETS)(2) conține cerința elaborării de către Comisie a unui cadru de referință pentru sistemele de evidență contabilă și control al materialelor nucleare (ECMN) de înaltă calitate. De asemenea, stabilește că auditarea sistemelor ECMN ale operatorilor nucleari va fi una dintre activitățile de supraveghere ale Comisiei.

(4) Întrucât Asociația Europeană pentru Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Garanțiilor Nucleare (European Safeguards Research and Development Association - ESARDA) a prezentat în 2007 o orientare privind bunele practici în sistemele de evidență contabilă și control al materialelor nucleare care tratează elemente ale sistemului ECMN ce ar putea fi auditate și posibilele criterii care ar constitui indicatori ai calității performanței pentru fiecare dintre aceste elemente,

RECOMANDĂ:

___________

(1) JO L 54, 28.2.2005, p. 1.

(2) SEC(2007) 293.

Secțiunea 1 - Obiectiv și sferă de aplicare

Prezenta recomandare descrie caracteristicile de referință ale sistemului ECMN al unui operator care respectă obligațiile legale din Regulamentul (Euratom) nr. 302/2005. Unele dintre caracteristicile descrise în prezenta recomandare sunt pertinente doar pentru instalațiile cu activități corespondente(1).

___________

(1) Referirile la măsurători și la testarea bilanțului material vor fi irelevante pentru o instalație în cazul căreia nu se efectuează nicio măsurătoare.

Secțiunea 2 - Termeni și definiții

(1) "Anvelopa" este o caracteristică structurală a unei instalații, a unui container sau a unui echipament, care este folosită pentru a asigura integritatea fizică a unei zone sau a unui articol (inclusiv echipamentele sau datele aferente garanțiilor) și pentru a menține continuitatea informațiilor cu privire la zonă sau articol prin prevenirea accesului nedetectat la materiale nucleare sau de altă natură sau deplasarea acestora, sau interferența cu articolele izolate în anvelopă. Printre exemple se numără pereții unei încăperi sau piscine de depozitare, recipiente de transport sau recipiente de depozitare.

(2) "Acțiune corectivă" înseamnă acțiunea de eliminare a cauzei unei neconformități, anomalii sau altei situații nedorite detectate în legătură cu ECMN. Acțiunea corectivă are ca scop prevenirea recurenței. Se face distincție între corecție și acțiune corectivă.

(3) "Prelucrarea datelor" este legătura dintre crearea rezultatelor măsurătorii și a datelor de urmărire a materialelor și producerea unei varietăți de rapoarte reglementare, documente justificative pentru verificarea Euratom și documente de lucru interne privind urmărirea materialelor de către instalație.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...