Guvernul României

Ordonanța nr. 80/2000 privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere

Modificări (4), Acțiuni respinse (1), Referințe (3), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 august 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 lit. F pct. 8 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Modificări (3), Jurisprudență (1)

Echipamentele, piesele de schimb și materialele produse în țară sau importate, destinate utilizării la vehicule rutiere, care contribuie la siguranța circulației și la protecția mediului, pot fi comercializate numai dacă sunt certificate și/sau omologate din punct de vedere tehnic de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", organism tehnic desemnat de Ministerul Transporturilor în acest scop.

Art. 2. - Modificări (3)

Certificarea și/sau omologarea se solicită de către producători, importatori sau de reprezentanții autorizați ai acestora.

Art. 3. - Modificări (3)

Produsele certificate și/sau omologate vor fi inscripționate cu însemne prin care să se poată identifica producătorul, data fabricației, certificatul de conformitate sau de omologare și emitentul acestuia. În cazul în care produsul nu poate fi inscripționat, datele de identificare se înscriu pe ambalajul acestuia.

Art. 4. - Modificări (2)

Echipamentele, piesele de schimb și materialele produse în țară sau importate, prevăzute la art. 1, vor fi însoțite de un certificat de garanție și de o declarație de conformitate, întocmite de producători, importatori sau de reprezentanții autorizați ai acestora, potrivit reglementărilor în vigoare. Modificări (1)

Art. 5. -

Documentele de certificare și/sau de omologare emise de Ministerul Transporturilor și de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" sunt singurele care permit din punct de vedere tehnic comercializarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor prevăzute la art. 1.

Art. 6. - Modificări (2)

(1) Comercializarea de echipamente, piese de schimb și materiale, produse în țară sau importate, necertificate și/sau neomologate, constituie contravenție în măsura în care, potrivit legii penale, nu este considerată infracțiune și se sancționează potrivit art. 41 liniuța a patra din Ordonanța Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 105/2000.

(2) Personalul împuternicit de Ministerul Transporturilor să constate contravenția prevăzută la alin. (1) poate dispune, în funcție de gravitatea faptei care constituie contravenție, oprirea definitivă sau temporară a fabricării, importului sau comercializării de produse necertificate și/sau neomologate în condițiile prezentei ordonanțe.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul Transporturilor va actualiza reglementările și normele tehnice privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 9 decembrie 1997, completat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 170/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 20 mai 1999. Modificări (1)

(2) Reglementările și normele tehnice prevăzute la alin. (1) se vor actualiza periodic în funcție de evoluția legislației Uniunii Europene și a caracteristicilor tehnice ale parcului național de vehicule rutiere. Modificări (1)

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Anca Boagiu

București, 24 august 2000.

Nr. 80.

;
se încarcă...