Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 3/2007 privind dispozițiile uniforme privind omologarea dispozitivelor retroreflectorizante pentru autovehicule și pentru remorcile acestora
Număr celex: 32009R0003

Modificări (...)

În vigoare de la 31 ianuarie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Regulamentul nr. 3 al Comisiei Economice pentru Europa a
Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziții uniforme
privind omologarea dispozitivelor retroreflectorizante pentru
autovehicule și pentru remorcile acestora

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului
internațional public. Statutul și data intrării în vigoare ale
prezentului regulament trebuie verificate în cea mai recentă versiune a
documentului de situație CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la adresa:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Revizuirea 3

Include întreg textul valabil până la:

Suplimentul 10 la seria 02 de amendamente - Data intrării în vigoare: 2 februarie 2007

CUPRINS

REGULAMENT

1. Domeniul de aplicare

2. Definiții

3. Cererea de omologare

4. Marcaje

5. Omologarea

6. Specificații generale

7. Specificații speciale (teste)

8. Conformitatea producției

9. Sancțiuni în cazul nerespectării conformității producției

10. Încetarea definitivă a producției

11. Denumirea și adresa serviciilor tehnice responsabile cu efectuarea testelor de omologare și ale departamentelor administrative

12. Dispoziții tranzitorii

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...