Comisia Comunităților Europene

Recomandarea nr. 60/2009 privind orientările pentru cele mai bune practici în ceea ce privește controlul aparatelor de înregistrare care trebuie efectuat în cadrul controalelor pe șosea și de către atelierele autorizate [notificată cu numărul C(2009) 108] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32009H0060

Modificări (...)

În vigoare de la 24 ianuarie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

RECOMANDAREA COMISIEI
din 23 ianuarie 2009
privind orientările pentru cele mai bune practici în ceea ce
privește controlul aparatelor de înregistrare care trebuie efectuat
în cadrul controalelor pe șosea și de către atelierele autorizate
[notificată cu numărul C(2009) 108]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2009/60/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația socială referitoare la activitățile de transport rutier și de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului(1), în special articolul 11 alineatul (1),

Întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 11 alineatul (1) din Directiva 2006/22/CE, Comisia urmează să stabilească orientări privind cele mai bune practici în domeniul controlului vehiculelor care trebuie efectuat de către agenții de control, fie pe șosea, fie la sediile întreprinderilor, sau de către atelierele și montatorii autorizați.

(2) Aparatele de înregistrare pentru transportul rutier sunt necesare pentru a indica perioadele de timp pe care șoferii le petrec conducând și odihnindu-se și, de asemenea, pentru a asigura faptul că organele naționale de control competente pot efectua în transportul rutier controale eficiente în baza legislației sociale.

(3) Pentru a asigura faptul că astfel de aparate de înregistrare funcționează în mod corespunzător și fiabil și că se poate garanta înregistrarea și stocarea datelor, sunt necesare controale și inspecții periodice după instalarea aparatelor de înregistrare.

(4) Se pare însă că inspecțiile și controalele periodice nu sunt efectuate cu o frecvență care ar putea avea un efect eficace de descurajare a șoferilor și operatorilor care încearcă să abuzeze de sistem prin utilizarea unor dispozitive de manipulare sau a altor mijloace similare.

(5) Cercetarea și informațiile furnizate de experți au stabilit că încercările de fraudare a tahografului sunt răspândite în cazul vehiculelor echipate cu tahografe analogice; atacuri și amenințări similare încep să apară acum și în cazul tahografului digital.

(6) Aceeași cercetare a arătat că în sectorul transportului rutier sunt posibile și se cunosc o serie de manipulări pentru a încerca fraudarea tahografului, în special a tahografului digital.

(7) Astfel de încercări și amenințări atrag un risc grav pentru siguranța rutieră și, de asemenea, au un impact negativ inacceptabil asupra concurenței loiale și a condițiilor sociale ale șoferilor din transportul rutier.

(8) Ca rezultat al caracteristicilor de securitate îmbunătățite ale tahografului digital, față de tahograful analogic, amenințările și încercările de atac asupra sistemului sunt mai ușor de detectat, astfel încât riscul ca șoferii și operatorii lipsiți de scrupule să fie prinși cu astfel de dispozitive crește în mod corespunzător și ar trebui să aibă un efect de descurajare semnificativ.

(9) În consecință, prezenta recomandare are ca scop încurajarea și sprijinirea statelor membre în adoptarea de proceduri și metode care, pe baza cercetărilor și expertizei tehnice din sector, vor spori considerabil posibilitățile de prevenire și detectare a unei astfel de tentative de fraudă.

(10) În special, prezenta recomandare stabilește cele mai bune practici de aplicare a normelor, astfel cum au fost identificate în cadrul cercetării efectuate de Centrul Comun de Cercetare.

(11) Prezenta recomandare constituie, împreună cu o propunere de directivă privind controalele suplimentare care trebuie efectuate pe șosea, un pachet de măsuri de aplicare care au ca scop îmbunătățirea considerabilă a detectării și prevenirii dispozitivelor utilizate pentru fraudarea sistemului tahografului digital.

(12) Măsurile prevăzute de prezenta recomandare sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului(2),

RECOMANDĂ:

___________

(1) JO L 102, 11.4.2006, p. 35.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...