Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 57/2008 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuția la valoarea acumulată a capitalului propriu al Băncii Centrale Europene și pentru ajustarea creanțelor băncilor centrale naționale echivalente activelor din rezervele valutare transferate (BCE/2008/27)
Număr celex: 32009D0057

Modificări (...)

În vigoare de la 24 ianuarie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 12 decembrie 2008
de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuția la valoarea
acumulată a capitalului propriu al Băncii Centrale Europene și
pentru ajustarea creanțelor băncilor centrale naționale
echivalente activelor din rezervele valutare transferate
(BCE/2008/27)
(2009/57/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolul 30,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2008/23 din 12 decembrie 2008 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene(1) dispune ajustarea grilei de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (BCE) (denumită în continuare "grila de repartiție pentru capital") în conformitate cu articolul 29.3 din Statutul SEBC și stabilește, cu aplicare de la 1 ianuarie 2009, noile ponderi atribuite fiecărei bănci centrale naționale (BCN) în grila de repartiție pentru capital ajustată (denumite în continuare "ponderi în grila de repartiție pentru capital").

(2) Ajustarea ponderilor în grila de repartiție și modificările rezultate în cotele BCN din capitalul subscris al BCE determină necesitatea ajustării creanțelor pe care BCE le-a creditat în temeiul articolului 30.3 din Statutul SEBC către BCN ale statelor membre care au adoptat euro (denumite în continuare "BCN participante") și care sunt echivalente contribuțiilor BCN participante cu active din rezervele valutare la BCE (denumite în continuare "creanțe").

(3) Acele BCN participante a căror cotă procentuală în grila de repartiție ajustată crește datorită ajustărilor ar trebui, prin urmare, să efectueze un transfer compensatoriu către BCE, în timp ce BCE ar trebui să efectueze un transfer compensatoriu către acele BCN participante a căror cotă procentuală în grila de repartiție ajustată scade.

(4) În conformitate cu principiile generale ale echității, tratamentului egal și protejării așteptărilor legitime care stau la baza Statutului SEBC, acele BCN participante a căror cotă relativă în valoarea capitalului propriu acumulat al BCE crește datorită ajustărilor sus-menționate ar trebui, de asemenea, să efectueze un transfer compensatoriu către BCN participante ale căror cote relative scad.

(5) Pentru a se calcula ajustarea valorii cotei fiecărei BCN participante în valoarea acumulată a capitalului propriu al BCE, ponderile ce revin fiecărei BCN participante în grila de repartiție pentru capital până la 31 decembrie 2008 și cu aplicare de la 1 ianuarie 2009 ar trebui exprimate ca procent din capitalul total al BCE subscris de toate BCN participante.

(6) În consecință, se impune adoptarea unei noi decizii a BCE care să abroge Decizia BCE/2006/24 din 15 decembrie 2006 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuția la valoarea acumulată a capitalului propriu al Băncii Centrale Europene și pentru ajustarea creanțelor băncilor centrale naționale echivalente activelor din rezervele valutare transferate(2).

(7) În temeiul articolului 1 din Decizia 2008/608/CE a Consiliului din 8 iulie 2008 în conformitate cu articolul 122 alineatul (2) din tratat, privind adoptarea de către Slovacia a monedei unice la 1 ianuarie 2009(3), derogarea în favoarea Slovaciei prevăzută la articolul 4 din Actul de aderare din 2003(4) se abrogă de la 1 ianuarie 2009,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...