Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 55/2008 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat (BCE/2008/25)
Număr celex: 32009D0055

Modificări (...)

În vigoare de la 24 ianuarie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 12 decembrie 2008
de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile
cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile
centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat
(BCE/2008/25)
(2009/55/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 28.5,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2008/23 din 12 decembrie 2008 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene(1) dispune ajustarea ponderilor atribuite băncilor centrale naționale (BCN) în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (BCE) (denumite în continuare "ponderi în grila de repartiție pentru capital" și respectiv "grila de repartiție pentru capital"). Această ajustare impune Consiliului guvernatorilor să stabilească termenii și condițiile privind transferurile cotelor din capital între BCN care sunt membre ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) la 31 decembrie 2008 pentru a se asigura că distribuirea acestor cote corespunde ajustărilor efectuate. În consecință, este necesară adoptarea unei noi decizii a BCE care să abroge cu aplicare de la 1 ianuarie 2009 Decizia BCE/2006/23 din 15 decembrie 2006 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat(2).

(2) Decizia BCE/2008/24 din 12 decembrie 2008 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale participante(3) stabilește modalitatea și măsura în care BCN ale statelor membre care au adoptat euro (denumite în continuare "BNC participante") au obligația de a vărsa capitalul BCE având în vedere grila de repartiție pentru capital ajustată. Decizia BCE/2008/28 din 15 decembrie 2008 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale neparticipante(4) stabilește cota procentuală pe care BCN ale statelor membre care nu adoptă euro la 1 ianuarie 2009 (denumite în continuare "BCN neparticipante") sunt obligate să o verse cu aplicare de la 1 ianuarie 2009, având în vedere grila de repartiție pentru capital ajustată.

(3) BCN participante, cu excepția Narodna banka Slovenska, au vărsat deja cotele din capitalul subscris al BCE în temeiul Deciziei BCE/2006/22 din 15 decembrie 2006 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale participante(5). Ținând cont de aceasta, articolul 2 alineatul (1) din Decizia BCE/2008/24 prevede că o BCN participantă trebuie fie să transfere o sumă suplimentară către BCE, fie să primească înapoi o sumă din partea BCE, după caz, astfel încât să se ajungă la sumele indicate în tabelul de la articolul 1din Decizia BCE/2008/24.

(4) În plus, articolul 2 alineatul (1) și articolul 2 alineatul (2) din Decizia BCE/2008/33 din 31 decembrie 2008 privind vărsarea capitalului, transferul activelor din rezervele valutare și contribuțiile la rezervele și provizioanele Băncii Centrale Europene din partea Narodna banka Slovenska(6) prevădcă Narodna banka Slovenska, care, de la 1 ianuarie 2009, va fi o BCN participantă, este supusă obligației de a vărsa cota restantă din subscrierea sa la capitalul BCE, pentru a ajunge la suma indicată în dreptul numelui său în tabelul din articolul 1 din Decizia BCE/2008/24, ținând cont de grila de repartiție pentru capital ajustată.

(5) De asemenea, BCN neparticipante au vărsat deja cotele din capitalul subscris al BCE în temeiul Deciziei BCE/2006/26 din 18 decembrie 2006 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale neparticipante(7). Ținând cont de aceasta, articolul 2 alineatul (1) din Decizia BCE/2008/28 prevede că fiecare dintre acestea trebuie fie să transfere o sumă suplimentară către BCE, fie să primească înapoi o sumă din partea BCE, după caz, astfel încât să se ajungă la sumele indicate în tabelul de la articolul 1 din Decizia BCE/2008/28.

(6) Decizia BCE/2003/20 din 18 decembrie 2003 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat(8) a fost abrogată tacit prin Decizia BCE/2004/7 din 22 aprilie 2004 de stabilire a termenilor și condițiilor privind transferurile cotelor din capitalul Băncii Centrale Europene între băncile centrale naționale și ajustarea capitalului vărsat(9). În scopul asigurării clarității, Decizia BCE/2003/20 ar trebui abrogată în mod explicit cu efect retroactiv,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...