Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 54/2008 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale participante (BCE/2008/24)
Număr celex: 32009D0054

Modificări (...)

În vigoare de la 24 ianuarie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 12 decembrie 2008
de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea
capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile
centrale naționale participante
(BCE/2008/24)
(2009/54/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), în special articolul 28.3,

întrucât:

(1) Decizia BCE/2006/22 din 15 decembrie 2006 de stabilire a măsurilor necesare pentru vărsarea capitalului Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale participante(1) a stabilit modalitatea și măsura în care băncile centrale naționale (BCN) ale statelor membre care au adoptat euro (denumite în continuare "BCN participante") erau supuse obligației de vărsare a capitalului Băncii Centrale Europene (BCE) la 1 ianuarie 2007.

(2) Decizia BCE/2008/23 din 12 decembrie 2008 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene(2) dispune ajustarea grilei de repartiție pentru subscrierea la capitalul BCE (denumită în continuare "grila de repartiție pentru capital") în conformitate cu articolul 29.3 din Statutul SEBC și stabilește, cu aplicare de la 1 ianuarie 2009, noile ponderi atribuite fiecărei BCN în grila de repartiție pentru capital ajustată (denumite în continuare "ponderi în grila de repartiție pentru capital").

(3) Capitalul subscris al BCE este 5 760 652 402,58 EUR.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...