Guvernul României

Ordonanța nr. 138/2000 privind măsuri de susținere a învățământului privat

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 septembrie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. I pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Modificări (1)

Cadrele didactice încadrate în învățământul preuniversitar particular beneficiază de recunoașterea vechimii la catedră necesare pentru obținerea definitivării în învățământ și a gradelor didactice II și I, de la data obținerii autorizației de încredere de către unitatea școlară respectivă.

Art. 2. - Modificări (1)

Cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar de stat pot fi detașate sau transferate, în interesul învățământului, în unități de învățământ preuniversitar particular care au autorizație de încredere, cu acordul unității de învățământ particulare respective, în condițiile legii, în situația restrângerii de activitate care nu poate fi soluționată în învățământul preuniversitar de stat.

Art. 3. -

Elevii din unitățile de învățământ preuniversitar particular au acces gratuit la serviciile de specialitate oferite de personalul unităților conexe ale învățământului preuniversitar de stat, cum sunt centre logopedice interșcolare și centre sau cabinete de asistență psihopedagogică.

Art. 4. -

Elevii din unitățile de învățământ preuniversitar particular au acces la facilitățile și resursele oferite de unitățile conexe și unitățile extrașcolare - cluburi, palate ale copiilor și elevilor, tabere, baze sportive, turistice și de agrement, biblioteci.

Art. 5. - Modificări (1)

Elevii, studenții și cadrele didactice din învățământul particular preuniversitar sau superior care funcționează pe baza autorizației de încredere sau a autorizației de funcționare provizorie au acces la serviciile rețelei ROEDUNET în condițiile stabilite de Ministerul Educației Naționale pentru întreaga comunitate academică.

Art. 6. - Modificări (1)

Spațiile și mijloacele temporar disponibile ale unităților de învățământ de stat se închiriază, prin licitație, cu prioritate, pentru activitățile de învățământ, inclusiv pentru instituțiile de învățământ particular.

Art. 7. - Modificări (1)

Instituțiile de învățământ superior acreditate au acces la competiția proiectelor de finanțare a cercetării științifice, beneficiază de alocarea de fonduri de investiții, dotări cu echipamente și granturi de cercetare pe baze competiționale.

Art. 8. -

Studenții și absolvenții instituțiilor de învățământ superior acreditate au acces la creditele pentru studiu acordate de bănci, la burse contractuale, precum și la concursurile pentru obținerea burselor pentru doctorat și pentru obținerea burselor pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în străinătate.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministrul educației naționale,
Andrei Marga
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș
Ministrul muncii și protecției sociale,
Smaranda Dobrescu

București, 31 august 2000.

Nr. 138.

;
se încarcă...