Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 119/2008 de stabilire a normelor minime privind protecția vițeilor (versiune codificată)
Număr celex: 32009L0119

Modificări (...)

În vigoare de la 15 ianuarie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2008/119/CE A CONSILIULUI
din 18 decembrie 2008
de stabilire a normelor minime privind protecția vițeilor
(versiune codificată)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(2),

întrucât:

(1) Directiva 91/629/CEE a Consiliului din 19 noiembrie 1991 de stabilire a normelor minime privind protecția vițeilor(3) a fost modificată în mod substanțial în repetate rânduri(4). Din motive de claritate și de eficiență, directiva menționată ar trebui să fie codificată.

(2) Majoritatea statelor membre au ratificat Convenția europeană pentru protecția animalelor în ferme. De asemenea, Comunitatea a aprobat respectiva convenție prin Decizia 78/923/CEE a Consiliului(5).

(3) Vițeii, fiind animale vii, figurează pe lista produselor enumerate în anexa I la tratat.

(4) Creșterea vițeilor face parte integrantă din agricultură. Aceasta constituie o sursă de venit pentru o parte a populației agricole.

(5) Diferențele care pot denatura condițiile de concurență influențează buna funcționare a organizării pieței comune a vițeilor și a produselor derivate.

(6) Se impune, prin urmare, stabilirea unor standarde comune minime privind protecția vițeilor de fermă și pentru îngrășare, pentru a garanta dezvoltarea rațională a producției.

(7) Este recunoscut, pe baze științifice, că vițeii ar trebui să beneficieze de un mediu corespunzător nevoilor speciei, care trăiește în cireadă. Din acest motiv, vițeii trebuie crescuți în grup. Vițeii cazați în grup sau în boxe individuale ar trebui să dispună de un spațiu suficient pentru a se mișca, pentru a avea contact cu alte bovine și pentru a efectua mișcări normale atât în poziție patrupedă, cât și în poziție culcată.

(8) Serviciile oficiale, producătorii, consumatorii și alte persoane interesate trebuie să fie informați asupra progreselor din acest sector. Pe baza unui aviz al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, Comisia ar trebui să urmărească în mod activ cercetările științifice asupra sistemelor optime de creștere a animalelor de fermă, astfel încât să se poată asigura bunăstarea vițeilor. Prin urmare, trebuie să se prevadă o perioadă tranzitorie pentru a permite Comisiei să îndeplinească această sarcină.

(9) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive ar trebui să se adopte în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei(6).

(10) Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul național a directivelor menționate în anexa II partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...