Comisia Comunităților Europene

Recomandarea nr. 23/2008 privind orientările comune pentru fețele naționale ale monedelor euro și emiterea de monede euro destinate circulației [notificată cu numărul C(2008) 8625] (Numai textul în limbile engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, malteză, olandeză, portugheză, slovenă, spaniolă și suedeză este autentic)
Număr celex: 32009H0023

Modificări (...)

În vigoare de la 14 ianuarie 2009

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

RECOMANDAREA COMISIEI
din 19 decembrie 2008
privind orientările comune pentru fețele naționale ale monedelor euro
și emiterea de monede euro destinate circulației [notificată cu numărul
C(2008) 8625] (Numai textul în limbile engleză, finlandeză, franceză,
germană, greacă, italiană, malteză, olandeză, portugheză, slovenă,
spaniolă și suedeză este autentic) (2009/23/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 211,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 106 alineatul (2) din tratat, statele membre pot emite monede sub rezerva aprobării volumului emisiunii de către Banca Centrală Europeană.

(2) În conformitate cu articolul 106 alineatul (2) teza a doua din tratat, Consiliul a adoptat măsuri de armonizare în domeniu prin intermediul Regulamentului (CE) nr. 975/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind valorile nominale și specificațiile tehnice ale monedelor euro ce urmează să intre în circulație(1).

(3) În conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea euro(2), monedele cu valoarea nominală exprimată în euro sau în cenți și conforme cu valorile nominale și specificațiile tehnice trebuie să fie monede cu statut de mijloc legal de plată în toate statele membre participante, conform regulamentului menționat.

(4) În conformitate cu practicile comune existente la nivelul statelor membre participante, monedele euro destinate circulației, inclusiv monedele comemorative, trebuie să fie puse în circulație la valoarea nominală. Aceasta nu exclude totuși ca o proporție nesemnificativă din valoarea totală a monedelor emise să se vândă la un preț mai mare în cazul în care acestea au fost produse la o calitate specială sau în cazul în care sunt prezentate într-un ambalaj special.

(5) Monedele euro nu circulă numai în statele membre care le-au emis, ci și pe teritoriul zonei euro în ansamblu și chiar în afara zonei euro. În acest context, este necesar să se indice în mod clar statul membru emitent pe fața națională a monedei euro, pentru a le permite utilizatorilor interesați să identifice cu ușurință statul membru emitent.

(6) Monedele euro au o față europeană comună și o față națională distinctivă. Pe fețele europene comune ale monedelor euro sunt gravate numele monedei unice și valoarea unitară a monedei. Fața națională a monedei nu trebuie să reia nici numele monedei unice, nici valoarea unitară a monedei.

(7) Desenele grafice de pe fețele naționale ale monedelor euro sunt alese de fiecare stat membru participant, însă trebuie să fie încadrate de cele 12 stele de pe drapelul european.

(8) În ceea ce privește modificările aduse fețelor naționale ale monedelor euro, statele membre participante trebuie să respecte anumite reguli comune. În principiu, desenele grafice utilizate pe fețele naționale ale monedelor euro obișnuite care urmează să fie puse în circulație nu trebuie modificate, cu excepția cazului în care se schimbă șeful statului la care se face referire pe o anumită monedă.

(9) Monedele comemorative sunt monede speciale destinate circulației și al căror desen grafic național care apare în mod obișnuit este înlocuit cu un desen național diferit, pentru a comemora un moment anume. Moneda de 2 euro este cea mai potrivită pentru acest scop, în special datorită diametrului său mare, dar și caracteristicilor sale tehnice care oferă protecție adecvată împotriva falsificării.

(10) Emisiunile de monede euro comemorative destinate circulației trebuie să marcheze momente de importanță națională sau europeană majoră, deoarece aceste monede sunt puse în circulație la nivelul întregii zone euro. Ocaziile mai puțin importante pot fi sărbătorite prin emiterea monedelor euro de colecție, care nu sunt destinate circulației și care trebuie să poată fi deosebite cu ușurință de monedele euro destinate circulației. Monedele comemorative emise în comun de toate statele membre participante trebuie rezervate pentru ocazii de maximă importanță pentru Europa.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...