Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 976/2008 privind Rețeaua Judiciară Europeană
Număr celex: 32008D0976

Modificări (...)

În vigoare de la 24 decembrie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA 2008/976/JAI A CONSILIULUI
din 16 decembrie 2008
privind Rețeaua Judiciară Europeană

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 31 și articolul 34 alineatul (2) litera (c),

având în vedere inițiativa Regatului Belgiei, a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Regatului Spaniei, a Republicii Franceze, a Republicii Italiene, a Marelui Ducat al Luxemburgului, a Regatului Țărilor de Jos, a Republicii Austria, a Republicii Polone, a Republicii Portugheze, a Republicii Slovenia, a Republicii Slovace și a Regatului Suediei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Prin Acțiunea comună 98/428/JAI(2), Consiliul a constituit Rețeaua Judiciară Europeană care și-a demonstrat utilitatea în facilitarea cooperării judiciare în materie penală.

(2) În conformitate cu articolul 6 din Convenția privind asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene(3), asistența judiciară reciprocă are loc prin contacte directe între autoritățile judiciare competente. Această descentralizare a asistenței judiciare reciproce este în prezent pusă în aplicare pe scară largă.

(3) Principiul recunoașterii reciproce a deciziilor judiciare în materie penală este pus în aplicare treptat. Acesta nu confirmă numai principiul contactelor directe între autoritățile judiciare competente, dar și accelerează procedurile și asigură caracterul integral judiciar al acestora.

(4) Efectul acestor schimbări asupra cooperării judiciare s-a amplificat odată cu extinderea Uniunii Europene în 2004 și în 2007. Ca urmare a acestei evoluții, Rețeaua Judiciară Europeană este în prezent și mai necesară decât în momentul constituirii sale și, prin urmare, ar trebui consolidată.

(5) Prin Decizia 2002/187/JAI(4) Consiliul a înființat Eurojust în vederea îmbunătățirii coordonării și cooperării între autoritățile competente din statele membre. Decizia 2002/187/JAI prevede că Eurojust întreține relații privilegiate cu Rețeaua Judiciară Europeană, bazate pe consultare și complementaritate.

(6) Cei cinci ani de coexistență a Eurojust cu Rețeaua Judiciară Europeană au demonstrat atât necesitatea de a menține ambele structuri, cât și necesitatea de clarificare a relațiilor dintre acestea.

(7) Nicio dispoziție a acestei decizii nu poate fi interpretată ca afectând independența de care dispun punctele de contact conform legislației naționale.

(8) Este necesar să se consolideze cooperarea judiciară dintre statele membre și să se permită punctelor de contact ale Rețelei Judiciare Europene și Eurojust să comunice în acest scop ori de câte ori este necesar, în mod direct și într-un mod mai eficient printr-o conexiune de telecomunicații securizată.

(9) Acțiunea comună 98/428/JAI ar trebui abrogată și înlocuită cu prezenta decizie,

DECIDE:

___________

(1) Avizul din 2 septembrie 2008 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2) JO L 191, 7.7.1998, p. 4.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...