Guvernul României

Ordonanța nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor și a efectuării vaccinărilor

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Acțiuni respinse (1), Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 martie 2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României, precum și al art. 1 lit. O pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. -

(1) Medicii de familie, indiferent de forma de organizare a asistenței medicale primare în cadrul sistemului public sau privat, au obligația de a asigura vaccinarea copiilor. Modificări (1)

(2) Schema de vaccinare recomandată pentru copii și adolescenți este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță și în Programul național de imunizări aprobat prin ordin al ministrului sănătății. Modificări (1)

Art. 2. -

(1) Se instituie Registrul unic de vaccinări, al cărui model va fi stabilit prin ordin al ministrului sănătății în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. Modificări (1)

(2) Medicii de familie vor avea în dotare și vor completa la zi Registrul unic de vaccinări, în conformitate cu normele metodologice ale Ministerului Sănătății. Modificări (1)

Art. 3. - Puneri în aplicare (1)

(1) Se instituie carnetul de vaccinări în care vor fi înscrise informațiile legate de statusul vaccinal al copilului, începând de la naștere. Modificări (1)

(2) Modelul carnetului de vaccinări se aprobă prin ordin al ministrului sănătății în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. Modificări (1)

Art. 4. -

Editarea și tipărirea registrelor unice de vaccinări și a carnetelor de vaccinări se finanțează de la bugetul de stat, din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Sănătății pentru finanțarea programelor naționale de sănătate. Modificări (1)

Art. 5. - Modificări (1)

Medicii, indiferent de forma de organizare în cadrul sistemului public sau privat, au obligația:

a) de a raporta toate bolile transmisibile și netransmisibile, în conformitate cu normele metodologice ale Ministerului Sănătății;

b) de a participa la acțiunile cu caracter preventiv, potrivit programelor elaborate de Ministerul Sănătății.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 5 lit. a) și se sancționează cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.

(2) Nivelul amenzilor prevăzute la alin. (1) se va actualiza prin hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflației.

Art. 7. - Modificări (1)

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 6 alin. (1) se fac de către persoanele împuternicite de Ministerul Sănătății, din cadrul compartimentelor specializate ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.

Art. 8. - Modificări (1)

În măsura în care prezenta ordonanță nu dispune, contravențiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile care reglementează regimul general al contravențiilor.

Art. 9. -

Prezenta ordonanță va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul sănătății,
Hajdu Gabor
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 30 ianuarie 2000.

Nr. 53.

ANEXĂ Modificări (1)

SCHEMA
de vaccinare recomandată pentru copii și adolescenți în cadrul
Programului național de imunizări în anul 2000

Vârsta recomandată Vaccinul Comentarii
0-7 zile BCG, Hep B În maternitate
2 luni DTP, VPOT, Hep B Simultan
4 luni DTP, VPOT Simultan
6 luni DTP, VPOT, Hep B Simultan
9-11 luni Ruj
12 luni DTP, VPOT Simultan
30-35 luni DTP
7 ani (în clasa I) DT, Ruj Campanii școlare
9 ani (în clasa a III-a) VPOT, Hep B Campanii școlare
14 ani (în clasa a VIII-a) DT, BCG Campanii școlare
24 ani DT Și la fiecare 10 ani ulterior
Studenți anul I, respectiv elevi anul I, de la facultățile de medicină și stomatologie, respectiv de la școlile sanitare postliceale Hep B Campanii școlare
DTP Vaccin diftero-tetano-pertussis
VPOT Vaccin polio oral trivalent
Hep B Vaccin contra hepatitei B
Ruj Vaccin rujeolic
BCG Bacil Calmette Guerin - vaccin tuberculos
DT bianatoxina diftero-tetanică (se utilizează după vârsta de 14 ani)

Pentru administrarea tuturor vaccinurilor se vor utiliza numai seringi și ace de unică folosință.

;
se încarcă...