Comisia Comunităților Europene

Regulamentul nr. 1204/2008 privind înscrierea anumitor denumiri în "Registrul specialităților tradiționale garantate" prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului privind specialitățile tradiționale garantate din produse agricole și alimentare (versiune codificată) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32008R1204

Modificări (...)

În vigoare de la 04 decembrie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

REGULAMENTUL (CE) NR. 1204/2008 AL COMISIEI
din 3 decembrie 2008
privind înscrierea anumitor denumiri în "Registrul specialităților
tradiționale garantate" prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 509/2006
al Consiliului privind specialitățile tradiționale garantate din
produse agricole și alimentare (versiune codificată)
(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind specialitățile tradiționale garantate din produse agricole și alimentare(1), în special articolul 9 alineatul (4) și alineatul (5) al doilea paragraf,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 2301/97 al Comisiei din 20 noiembrie 1997 privind înscrierea anumitor denumiri în "Registrul atestatelor de specificitate" prevăzut de Regulamentul (CEE) nr. 2082/92 al Consiliului privind atestatele de specificitate ale produselor agricole și alimentare(2) a fost modificat de mai multe ori și în mod substanțial(3). Este necesar, pentru motive de claritate și deraționalizare, să se codifice regulamentul menționat.

(2) În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CEE) nr. 2082/92 al Consiliului din 14 iulie 1992 privind atestatele de specificitate ale produselor agricole și alimentare(4), statele membre au transmis Comisiei cereri de înregistrare a anumitor denumiri ca atestate de specificitate.

(3) Denumirile respective au putut fi înscrise în "Registrul atestatelor de specificitate" și, prin urmare, protejate pe plan comunitar ca specialități tradiționale garantate. Ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 509/2006, registrul respectiv a fost înlocuit cu "Registrul specialităților tradiționale garantate" prevăzut la articolul 3 din regulamentul menționat.

(4) Denumirile înregistrate beneficiază în special de o mențiune "specialitate tradițională garantată", care le este rezervată.

(5) Termenul "Serrano" este considerat specific prin el însuși în concordanță cu articolul 4 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 509/2006, cu alte cuvinte nu poate fi tradus. Prin urmare, el trebuie utilizat ca atare. În plus, termenul "Serrano" este înregistrat fără a se aduce atingere utilizării termenului "munte". Nu există niciun conflict între cei doi termeni.

(6) În ceea ce privește denumirile "Leche certificada de Granja" și "Traditional Farmfresh Turkey", protecția este solicitată numai în limba spaniolă pentru denumirea "Leche certificada de Granja" și numai în limba engleză pentru denumirea "Traditional Farmfresh Turkey". Datorită acestui fapt, în conformitate cu Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 martie 2000, privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la etichetarea și prezentarea produselor alimentare, precum și la publicitatea acestora(5) în momentul comercializării produsului, eticheta trebuie să conțină, în celelalte limbi, expresia "după tradiția spaniolă" sau "după tradiția britanică" imediat lângă denumirea respectivă.

(7) În ceea ce privește denumirea "Traditional Farmfresh Turkey", în conformitate cu Directiva 2000/13/CE, etichetarea și, în special, mențiunile destinate informării consumatorilor în niciun caz nu pot să fie confundate cu termenii prevăzuți pentru a indica modurile de creștere a animalelor menționate în Regulamentul (CEE) nr. 1538/91 al Comisiei din 5 iunie 1991 de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1906/90 al Consiliului privind normele de comercializare a păsărilor de curte(6),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

___________

(1) JO L 93, 31.3.2006, p. 1.

(2) JO L 319, 21.11.1997, p. 8.

(3) A se vedea anexa II.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...