Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 48/2008 cuprinzând dispoziții uniforme privind instalarea dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă
Număr celex: 32008R0048

Modificări (...)

În vigoare de la 23 mai 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Regulamentul nr. 48 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației
Națiunilor Unite (CEE/ONU) - Dispoziții uniforme privind instalarea
dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă Addendum 47:
Regulamentul nr. 48

Revizuirea 4

Doar textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului
public internațional. Statutul și data intrării în vigoare a prezentului
regulament trebuie verificate în ultima versiune a documentului
TRANS/WP.29/343, cu starea CEE-ONU, disponibil la următoarea adresă:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Include întreg textul valabil până la:

seria 04 de modificări - Data intrării în vigoare: 11 iulie 2008

CUPRINS

REGULAMENT

1. Domeniul de aplicare

2. Definiții

3. Cererea de omologare

4. Omologarea

5. Specificații generale

6. Specificații speciale

7. Modificări și extinderi ale omologării tipului de vehicul sau ale instalării dispozitivelor de iluminat și de semnalizare luminoasă

8. Conformitatea producției

9. Sancțiuni în cazul nerespectării conformității de producție

10. Încetarea definitivă a producției

11. Numele și adresele serviciilor tehnice responsabile cu efectuarea testelor de omologare și ale departamentelor administrative

12. Dispoziții tranzitorii

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...