Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 92/2008 privind o procedură comunitară de ameliorare a transparenței prețurilor la gaz și energie electrică aplicate utilizatorilor finali din industrie (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32008L0092

În vigoare de la 07 noiembrie 2008 până la 28 februarie 2017

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA 2008/92/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 22 octombrie 2008
privind o procedură comunitară de ameliorare a transparenței prețurilor
la gaz și energie electrică aplicate utilizatorilor
finali din industrie (reformare)
(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(1),

întrucât:

(1) Directiva 90/377/CEE a Consiliului din 29 iunie 1990 privind o procedură comunitară de ameliorare a transparenței prețurilor la gaz și energie electrică pentru utilizatorii finali din industrie(2) a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial(3). Cu ocazia noilor modificări care se aduc în prezent directivei menționate, este oportun, din motive de claritate, să se procedeze la reformarea dispozițiilor în cauză.

(2) Transparența prețurilor energiei, în măsura în care întărește condițiile care previn denaturarea concurenței pe piața comună, este esențială pentru realizarea și buna funcționare a pieței interne a energiei.

(3) Transparența poate ajuta la eliminarea discriminărilor față de utilizatori, prin creșterea gradului de libertate a acestora în ceea ce privește alegerea între diferite surse de energie și diferiți furnizori.

(4) În prezent, gradul de transparență variază între diversele surse de energie, precum și de la un stat membru sau de la o regiune comunitară la alta, punând astfel sub semnul întrebării realizarea unei piețe interne a energiei.

(5) Cu toate acestea, prețul plătit de sectorul industrial din Comunitate pentru energia utilizată este unul dintre factorii care îi influențează competitivitatea și ar trebui, prin urmare, să rămână confidențial.

(6) Sistemul consumatorilor standard folosit de Biroul Statistic al Comunităților Europene (Eurostat) în publicațiile sale despre prețuri și sistemul de prețuri pus în aplicare pentru marii utilizatori de energie electrică din industrie garantează că transparența nu devine un obstacol în calea păstrării confidențialității.

(7) Este necesar să se extindă categoriile de consumatori folosite de Eurostat până la limitele maxime la care se păstrează reprezentativitatea consumatorilor.

(8) În acest mod, transparența prețului pentru utilizatorii finali ar fi realizată fără să se pericliteze confidențialitatea necesară privind contractele. Pentru respectarea confidențialității, într-o anumită categorie de consum trebuie să existe cel puțin trei consumatori pentru ca prețul să fie publicat.

(9) Aceste informații, care privesc energia electrică și gazul consumate de sectorul industrial pentru utilizatori finali de energie, vor permite, de asemenea, realizarea de comparații cu alte surse de energie (petrol, cărbune, combustibil fosil și surse de energie regenerabile) și cu alți consumatori.

(10) Întreprinderile care furnizează gaz și energie electrică, precum și consumatorii industriali de gaz și energie electrică se supun în continuare, independent de aplicarea prezentei directive, regulilor în materie de concurență prevăzute în tratat și, prin urmare, Comisia poate impune comunicarea prețurilor și a condițiilor de vânzare.

(11) Cunoașterea sistemelor de prețuri în vigoare reprezintă o parte a transparenței prețurilor.

(12) Cunoașterea defalcării consumatorilor pe categorii și segmentele lor de piață respective reprezintă, de asemenea, o parte a transparenței prețurilor.

(13) Comunicarea la Eurostat a prețurilor și a condițiilor de vânzare către consumatori și a sistemelor de prețuri în vigoare, precum și a defalcării consumatorilor pe categorii de consum ar trebui să constituie informații suficiente pentru Comisie în vederea luării unei decizii, după caz, cu privire la acțiuni sau propuneri adecvate, având în vedere situația pieței interne a energiei.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...