Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 801/2008 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției
Număr celex: 32008D0801

Modificări (...)

În vigoare de la 29 octombrie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 25 septembrie 2008
privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Convenției
Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției
(2008/801/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 47 alineatul (2), articolul 57 alineatul (2), articolul 95, articolul 107 alineatul (5), articolele 179 și 181a, articolul 190 alineatul (5), articolul 195 alineatul (4), articolul 199, articolul 207 alineatul (3), articolul 218 alineatul (2), articolele 279, 280 și 283, coroborate cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf și cu articolul 300 alineatul (3) primul paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

întrucât:

(1) Elementele Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției (numită în continuare "convenția") care sunt de competența Comunității au fost negociate de Comisie, cu aprobarea Consiliului, în numele Comunității.

(2) Consiliul a autorizat Comisia să negocieze aderarea Comunității la convenția în cauză.

(3) Negocierile au fost finalizate cu succes, iar la 15 septembrie 2005 instrumentul rezultant a fost semnat în numele Comunității, sub rezerva încheierii sale eventuale la o dată ulterioară în conformitate cu decizia Consiliului din 10 mai 2005 cu privire la semnarea, în numele Comunității Europene, a Convenției Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției.

(4) Unele state membre sunt părți la convenție, în timp ce în alte state convenția este în curs de ratificare.

(5) Condițiile care permit Comunității să depună instrumentul de aprobare prevăzut la articolul 67 alineatul (3) din convenție sunt îndeplinite.

(6) Convenția ar trebui să fie aprobată pentru a permite Comunității să devină parte la aceasta, în limitele competenței sale.

(7) În momentul depunerii instrumentului de aprobare de către Comunitate, aceasta ar trebui să depună și o declarație privind sfera competenței sale în chestiunile reglementate de convenție, în temeiul articolului 67 alineatul (3) al convenției.

(8) În momentul depunerii instrumentului de aprobare de către Comunitate, aceasta ar trebui să depună și o declarație privind soluționarea diferendelor în temeiul articolului 66 alineatul (2) al convenției,

DECIDE:

____________

(1) Aviz din 14 noiembrie 2006 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

Articolul 1

Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției este aprobată în numele Comunității.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...