Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 767/2008 privind ajutorul de stat C 41/07 (ex NN 49/07) pe care România l-a pus în aplicare pentru întreprinderea Tractorul [notificată cu numărul C(2008) 1102] (Numai textul în limba română este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32008D0767

Modificări (...)

În vigoare de la 02 octombrie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 2 aprilie 2008
privind ajutorul de stat C 41/07 (ex NN 49/07) pe care România l-a pus
în aplicare pentru întreprinderea Tractorul [notificată cu numărul
C(2008) 1102] (Numai textul în limba română este autentic)
(Text cu relevanță pentru SEE) (2008/767/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 88 alineatul (2) primul paragraf,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

după ce părțile interesate au fost invitate să își prezinte observațiile în temeiul dispozițiilor respective(1) și având în vedere observațiile acestora,

întrucât:

1. PROCEDURA

(1) La 17 ianuarie 2007, Comisia a solicitat informații generale cu privire la mai multe întreprinderi de stat din România, inclusiv SC Tractorul U.T.B. SA Brașov (denumită în continuare "Tractorul"), în contextul procedurii de lichidare voluntară. România a furnizat informații prin scrisoarea din 15 februarie 2007. Comisia a solicitat informații suplimentare la 8 martie 2007 și la 22 mai 2007, pe care România le-a furnizat prin scrisorile din 21 martie 2007, 25 mai 2007 și 31 mai 2007. La 3 mai 2007 a avut loc o întâlnire cu autoritățile române.

(2) Prin scrisorile din 5 iulie 2007 și 30 iulie 2007, Comisia a solicitat autorităților române să anuleze condițiile specifice asociate contractului de privatizare a întreprinderii Tractorul, menționând în același timp că nesuspendarea oricărui ajutor ilegal ar putea conduce la adoptarea de către Comisie a unei decizii în temeiul articolului 88 alineatul (2) din Tratatul CE și al articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE(2) (ordin de suspendare).

(3) Autoritățile române au transmis informații suplimentare prin scrisorile din 8 și 10 august 2007.

(4) Prin scrisoarea din 25 septembrie 2007, Comisia a informat România că a decis să inițieze procedura prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE în legătură cu acordarea unui ajutor ilegal și să emită un ordin de suspendare. Decizia Comisiei de a iniția procedura cu ordin de suspendare a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene(3). Comisia a invitat părțile interesate să își prezinte observațiile cu privire la ajutor.

(5) Prin scrisoarea din 27 noiembrie 2007, România și-a prezentat observațiile. Prin scrisoarea din 28 noiembrie 2007, Flavus Investiții SRL (denumită în continuare "Flavus") și-a prezentat observațiile, care au fost transmise României la 5 decembrie 2007. Prin scrisoarea din 4 ianuarie 2008, România și-a prezentat observațiile cu privire la comentariile transmise de Flavus.

(6) Prin scrisoarea din 12 decembrie 2007, Comisia a solicitat informații suplimentare, care au fost transmise prin scrisorile din 14 și 15 ianuarie 2008.

(7) La 19 decembrie 2007 a avut loc o întâlnire între serviciile Comisiei și autoritățile române, însoțite de reprezentanții Flavus.

2. DESCRIERE
2.1. Întreprinderea implicată

(8) Tractorul este o întreprindere cu capital de stat. AVAS, autoritatea română pentru valorificarea activelor statului, deține 80,17% din acțiuni, 17,15% sunt deținute de un fond privat de investiții, SIF Transilvania, iar restul de 2,67% de către persoane fizice și juridice de drept privat. Până la sfârșitul anului 2006 întreprinderea Tractorul a fost un mare producător de tractoare și utilaje agricole, amplasată într-o platformă industrială din apropierea zonei centrale a orașului Brașov. Tractorul a avut aproximativ 2 300 de angajați.

(9) În 2006 Tractorul a înregistrat pierderi de 46 de milioane EUR și a acumulat datorii de aproximativ 250 de milioane EUR, din care 200 de milioane EUR către bugetul de stat. Din cauza nivelului ridicat de pierderi și datorii, la 23 februarie 2007 Tractorul și-a încetat activitatea și a intrat în lichidare voluntară, în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 3/2007.

(10) Anterior, AVAS încercase în repetate rânduri să privatizeze întreprinderea, însă fără succes.

(11) Tractorul are sediul în Brașov, o regiune care poate beneficia de ajutor regional, în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (a) din Tratatul CE.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...