Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 717/2008 privind ajutorul de stat C 46/07 (ex NN 59/07) pe care România l-a pus în aplicare în favoarea întreprinderii Automobile Craiova (fostă Daewoo România) [notificată cu numărul C(2008) 700] (Numai textul în limba română este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32008D0717

Modificări (...)

În vigoare de la 06 septembrie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 27 februarie 2008
privind ajutorul de stat C 46/07 (ex NN 59/07) pe care România l-a pus
în aplicare în favoarea întreprinderii Automobile Craiova (fostă Daewoo
România) [notificată cu numărul C(2008) 700] (Numai textul în limba
română este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE) (2008/717/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 88 alineatul (2) primul paragraf,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, în special articolul 62 alineatul (1) litera (a),

după ce părțile interesate au fost invitate să își prezinte observațiile în temeiul dispozițiilor respective(1) și având în vedere observațiile acestora,

întrucât:

___________

(1) JO C 248, 23.10.2007, p. 25.

1. PROCEDURA

(1) La 17 ianuarie 2007, Comisia a solicitat informații cu privire la mai multe întreprinderi publice din România, inclusiv SC Automobile Craiova SA (denumită în continuare "Automobile Craiova"), fostă Daewoo România(*), în contextul procesului național de privatizare. România a furnizat informații prin scrisoarea din 15 februarie 2007. Comisia a solicitat informații suplimentare la 8 martie 2007 și la 22 mai 2007, informații furnizate de România prin scrisorile din 21 martie 2007, 25 mai 2007 și 31 mai 2007. La 3 mai 2007 a avut loc o întâlnire cu autoritățile române.

(2) Prin scrisoarea din 5 iulie 2007, Comisia a cerut autorităților române să elimine condițiile specifice asociate contractului de privatizare a întreprinderii Automobile Craiova, menționând în același timp că nesuspendarea oricărui ajutor ilegal ar putea conduce la adoptarea de către Comisie a unei decizii de inițiere a procedurii oficiale de investigare în temeiul articolului 88 alineatul (2) din Tratatul CE și a unui ordin de suspendare în temeiul articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului(2).

(3) Printr-o scrisoare din 18 iulie 2007, autoritățile române au informat Comisia cu privire la faptul că privatizarea Automobile Craiova va fi notificată Comisiei. Printr-o scrisoare din 20 august 2007, Comisia a reamintit României că privatizarea Automobile Craiova va trebui notificată înainte de întreprinderea oricăror măsuri care ar angaja autoritățile publice.

(4) În septembrie 2007, Comisia a aflat din presă că România a semnat, la 12 septembrie 2007, un contract de vânzare-cumpărare cu singurul ofertant, Ford.

(5) Printr-o scrisoare datată 10 octombrie 2007, Comisia a informat România despre decizia sa de a iniția procedura prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE în ceea ce privește acordarea unui ajutor ilegal și de a emite un ordin de suspendare. Decizia Comisiei de a iniția procedura cu un ordin de suspendare a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene(3). Comisia a invitat părțile interesate să își prezinte observațiile privind acest ajutor.

(6) România și-a prezentat observațiile prin scrisoarea din 24 octombrie 2007. Prin scrisoarea din 23 noiembrie 2007, Ford și-a prezentat observațiile, care au fost transmise României la 30 noiembrie 2007. România și-a prezentat observațiile cu privire la cele transmise de Ford prin scrisoarea din 7 decembrie 2007.

(7) Comisia a solicitat informații suplimentare prin scrisorile din 12 octombrie 2007, 17 octombrie 2007, 19 octombrie 2007, 14 noiembrie 2007 și 14 ianuarie 2008. România a prezentat informațiile suplimentare prin scrisorile din 18 octombrie 2007, 24 octombrie 2007, 6 noiembrie 2007, 12 noiembrie 2007, 19 noiembrie 2007, 23 noiembrie 2007, 7 decembrie 2007, 8 ianuarie 2008 și 23 ianuarie 2008.

(8) Comisia s-a întâlnit cu autoritățile române și cu reprezentanții Ford la 5 octombrie 2007, 12 octombrie 2007, 7 noiembrie 2007, 15 noiembrie 2007, 17 decembrie 2007 și 24 ianuarie 2008.

___________

(*) [Greșeală. Se va citi: "și filiala acesteia, Daewoo România"]

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...