Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite - CEE-ONU

Regulamentul nr. 58/2008 cuprinzând dispozițiile uniforme privind omologarea: I. Dispozitivelor de protecție antiîmpănare spate II. Vehiculelor privind instalarea unui dispozitiv de protecție antiîmpănare spate de tip omologat III. Vehiculelor privind protecția antiîmpănare spate
Număr celex: 32008R0058

Modificări (...)

În vigoare de la 30 august 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Regulamentul nr. 58 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației
Națiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispoziții uniforme privind omologarea:
I. Dispozitivelor de protecție antiîmpănare spate
II. Vehiculelor privind instalarea unui dispozitiv de protecție
antiîmpănare spate de tip omologat
III. Vehiculelor privind protecția antiîmpănare spate

Numai textele originale CEE-ONU au efect juridic în temeiul dreptului
internațional public. Statutul și data intrării în vigoare ale
prezentului regulament trebuie verificate în ultima versiune a
documentului de situație CEE-ONU TRANS/WP.29/343, disponibil la:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Revizia 2

Include toate textele valabile până la:

Seria 02 de modificări - Data intrării în vigoare: 11 iulie 2008

1. DOMENIU DE APLICARE

1.1. Prezentul regulament se aplică pentru:

1.1.1. PARTEA I: dispozitivele de protecție antiîmpănare spate prevăzute pentru echiparea vehiculelor din categoriile N2, N3, O3 și O4(1);

1.1.2. PARTEA II: instalarea pe autovehicule din categoriile N2, N3, O3 și O4(1) a dispozitivelor de protecție antiîmpănare spate omologate de tip în conformitate cu partea I din prezentul regulament;

1.1.3. PARTEA III: vehiculele din categoriile N2, N3, O3 și O4(1) echipate cu un dispozitiv de protecție antiîmpănare spate care nu a fost omologat separat în conformitate cu partea I din prezentul regulament sau care este astfel conceput și/sau echipat încât se poate considera că părțile sale componente îndeplinesc total sau parțial funcția dispozitivului de protecție antiîmpănare spate.

1.2. Prezentul regulament nu se aplică pentru:

1.2.1. Unitățile tractoare ale vehiculelor articulate;

1.2.2. Remorcile special proiectate și construite pentru transportul produselor foarte lungi, de lungime indivizibilă, precum lemnul, laminatele de oțel etc.;

1.2.3. Vehiculele la care orice dispozitiv de protecție antiîmpănare spate este incompatibil cu utilizarea lor.

2. SCOP

Scopul prezentului regulament este să ofere o protecție efectivă împotriva împănării vehiculelor menționate la alineatul 1 din prezentul regulament în cazul unei coliziuni din spate cu vehicule din categoriile M1 și N1(1).

3. DEFINIȚII COMUNE PENTRU PĂRȚILE I, II, și III

3.1. În sensul prezentului regulament:

3.1.1. "Masa la gol" înseamnă masa vehiculului pregătit pentru deplasare, neocupat și neîncărcat, dar cu nivel complet de combustibil, lichid de răcire, lubrifiant, scule și o roată de rezervă (dacă este prevăzută în echipamentul standard de către producătorul vehiculului);

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...