Comisia Administrativă a Comunităților Europene pentru Securitatea Socială a Lucrătorilor Migranți

Decizia nr. 208/2008 privind instituirea unui cadru comun pentru colectarea datelor cu privire la soluționarea solicitărilor de pensie (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32008D0208

Modificări (...)

În vigoare de la 21 august 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA NR. 208
din 11 martie 2008
privind instituirea unui cadru comun pentru colectarea datelor
cu privire la soluționarea solicitărilor de pensie
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2008/683/CE)

COMISIA ADMINISTRATIVĂ PENTRU SECURITATEA SOCIALĂ A LUCRĂTORILOR MIGRANȚI,

având în vedere articolul 81 litera (d) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului(1), în temeiul căruia Comisia administrativă promovează și dezvoltă cooperarea dintre statele membre, prin modernizarea procedurilor necesare schimbului de informații, în special prin adaptarea fluxului de informații interinstituțional la schimburile electronice, luând în considerare evoluția prelucrării datelor în fiecare stat membru, obiectivul principal al unei modernizări de acest tip este accelerarea acordării prestațiilor,

având în vedere articolul 117 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului(2), în temeiul căruia Comisia administrativă adaptează, pe baza cercetării și propunerilor Comisiei tehnice, prevăzută la articolul 117c din regulamentul de punere în aplicare, la noile tehnici de prelucrare a datelor modelele de documente, precum și canalele de dirijare și procedurile de transmitere a datelor necesare pentru aplicarea regulamentului și a regulamentului de punere în aplicare,

întrucât:

(1) Pentru a ajuta Comisia administrativă să evalueze măsura în care activitatea Comisiei tehnice contribuie la accelerarea acordării de prestații, trebuie furnizate informații de bază atât cantitative, cât și calitative.

(2) Divergențele între informațiile disponibile din diferitele state membre îngreunează compararea, iar colectarea datelor statistice nu trebuie să reprezinte o sarcină dificilă și inutilă pentru statele membre.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...