Comisia Comunităților Europene

Decizia nr. 671/2008 privind utilizarea armonizată a spectrului radio în banda de frecvențe 5 875-5 905 MHz pentru aplicațiile sistemelor inteligente de transport (SIT) legate de siguranță [notificată cu numărul C(2008) 4145] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32008D0671

Modificări (...)

În vigoare de la 15 august 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA COMISIEI
din 5 august 2008
privind utilizarea armonizată a spectrului radio în banda de
frecvențe 5 875-5 905 MHz pentru aplicațiile sistemelor inteligente
de transport (SIT) legate de siguranță
[notificată cu numărul C(2008) 4145]
(Text cu relevanță pentru SEE)
(2008/671/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Decizia nr. 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvențe radio)(1), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1) Consiliul(2) și Parlamentul European(3) au subliniat importanța creșterii nivelului de siguranță pe căile rutiere în Europa. Sistemele inteligente de transport (SIT) joacă un rol central într-o abordare integrată privind siguranța rutieră(4), introducând tehnologii ale informației și comunicațiilor (TIC) în infrastructura și vehiculele de transport în scopul evitării situațiilor potențial periculoase din trafic și al reducerii numărului de accidente.

(2) Utilizarea eficientă și coerentă a spectrului de frecvențe radio este esențială pentru dezvoltarea unor noi echipamente radio în cadrul Comunității(5).

(3) SIT cuprind sisteme care operează în comun bazate pe comunicații vehicul-vehicul, vehicul-infrastructură și infrastructură-vehicul pentru transmiterea informației în timp real. Aceste sisteme oferă posibilități majore de îmbunătățire a eficienței sistemului de transport, a siguranței pentru toți utilizatorii căilor rutiere și a gradului de confort al deplasărilor rutiere. Pentru îndeplinirea acestor obiective, comunicațiile dintre vehicule și infrastructura rutieră trebuie să fie fiabile și rapide.

(4) Date fiind mobilitatea vehiculelor și necesitatea de a asigura realizarea pieței interne și creșterea nivelului de siguranță rutieră în întreaga Europă, punerea la dispoziție a spectrului de frecvențe radio utilizat de sistemele SIT care operează în comun ar trebui să se facă în mod armonizat la nivelul întregii Uniuni Europene.

(5) În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Decizia nr. 676/2002/CE, la 5 iulie 2006 Comisia a acordat Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații (CEPT) un mandat privind verificarea cerințelor în materie de spectru de frecvențe radio pentru aplicațiile legate de siguranță în contextul SIT și al sistemelor care operează în comun și realizarea de studii de compatibilitate tehnică între aplicațiile SIT pentru siguranță și serviciile radio care ar putea fi afectate, existente în gamele de frecvențe avute în vedere. De asemenea, CEPT trebuia să elaboreze planuri privind dispunerea optimă a canalelor pentru benzile de frecvențe identificate în cazul SIT.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...