Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 618/2008 privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forței de muncă ale statelor membre
Număr celex: 32008D0618

Modificări (...)

În vigoare de la 26 iulie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DECIZIA CONSILIULUI
din 15 iulie 2008
privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a forței
de muncă ale statelor membre
(2008/618/CE)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 128 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

având în vedere avizul Comitetului pentru ocuparea forței de muncă(3),

întrucât:

(1) Reforma din 2005 a Strategiei de la Lisabona a pus accentul pe creștere și locuri de muncă. Liniile directoare privind ocuparea forței de muncă, din cadrul Strategiei europene privind ocuparea forței de muncă(4), și Orientările generale de politică economică(5) au fost adoptate ca un pachet integrat, Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă având un rol determinant pentru punerea în aplicare a obiectivelor Strategiei de la Lisabona referitoare la piața muncii și la ocuparea forței de muncă.

(2) Analiza programelor naționale de reformă ale statelor membre, incluse în raportul anual al Comisiei privind progresele înregistrate și în proiectul de raport comun privind ocuparea forței de muncă, demonstrează că statele membre ar trebui să continue să realizeze toate eforturile posibile pentru a aborda următoarele domenii prioritare:

- atragerea și menținerea pe piața muncii a unui număr sporit de persoane, creșterea ofertei de forță de muncă și modernizarea sistemelor de protecție socială;

- îmbunătățirea capacității de adaptare a lucrătorilor și a întreprinderilor; și

- creșterea investiției în capitalul uman prin îmbunătățirea educației și a competențelor.

(3) Ținând seama de examinarea de către Comisie a programelor naționale de reformă, precum și de concluziile Consiliului European, ar trebui să se pună accentul pe punerea în aplicare eficace și la timp, în conformitate cu concluziile Consiliului European, consolidând astfel și dimensiunea socială a Strategiei de la Lisabona. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită reperelor și obiectivelor convenite.

(4) Liniile directoare privind ocuparea forței de muncă au o valabilitate de trei ani, iar în perioada intermediară până la sfârșitul anului 2010 actualizarea lor ar trebui să fie strict limitată.

(5) Statele membre ar trebui să ia în considerare Liniile directoare privind ocuparea forței de muncă atunci când utilizează fondurile comunitare alocate, în special cele ale Fondului social european.

(6) Având în vedere caracterul integrat al pachetului de linii directoare, statele membre ar trebui să pună în aplicare în întregime Orientările generale de politică economică,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...