Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 596/2008 privind administrarea activelor din rezervele valutare ale Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale, precum și documentația juridică aferentă operațiunilor având ca obiect aceste active (reformare) (BCE/2008/5)
Număr celex: 32008O0596

Modificări (...)

În vigoare de la 19 iulie 2008

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 20 iunie 2008
privind administrarea activelor din rezervele valutare ale Băncii
Centrale Europene de către băncile centrale naționale, precum și
documentația juridică aferentă operațiunilor având ca obiect
aceste active (reformare)
(BCE/2008/5)
(2008/596/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 105 alineatul (2) a treia liniuță,

având în vedere articolul 3.1 a treia liniuță și articolele 12.1 și 30.6 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"),

întrucât:

(1) În temeiul articolului 30.1 din Statutul SEBC, băncile centrale naționale (BCN) ale statelor membre care au adoptat euro pun la dispoziția Băncii Centrale Europene (BCE) active din rezervele valutare, iar BCE are dreptul deplin de a deține și a administra rezervele valutare care îi sunt transferate.

(2) În temeiul articolelor 9.2 și 12.1 din Statutul SEBC, BCE poate administra anumite activități ale sale prin intermediul BCN din zona euro și recurge la BCN din zona euro pentru executarea anumitor operațiuni ale sale. În consecință, BCE consideră că BCN din zona euro ar trebui să administreze rezervele valutare transferate BCE în calitate de mandatari ai acesteia.

(3) Participarea BCN din zona euro la administrarea activelor din rezervele valutare transferate către BCE și tranzacțiile legate de administrarea acestora necesită utilizarea documentației specifice operațiunilor având ca obiect rezervele valutare ale BCE.

(4) Orientarea BCE/2006/28 din 21 decembrie 2006 privind gestionarea activelor din rezervele valutare ale Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale, precum și documentația juridică aferentă operațiunilor având ca obiect aceste active(1) a fost deja modificată o dată de la adoptarea acesteia. S-au sugerat o serie de modificări în vederea sporirii calității redactării și s-a propus reformarea Orientării BCE/2006/28 în interesul clarității și al transparenței,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

___________

(1) JO C 17, 25.1.2007, p. 5. Orientare modificată prin Orientarea BCE/2007/6 (JO L 196, 28.7.2007, p. 46).

Articolul 1 Definiții

În sensul prezentei orientări:

-"BCN din zona euro" înseamnă BCN a unui stat membru care a adoptat euro; și

-"jurisdicții europene" înseamnă jurisdicțiile tuturor statelor membre care au adoptat euro în conformitate cu tratatul, precum și Danemarca, Suedia, Elveția și Regatul Unit (doar Anglia și Țara Galilor).

Articolul 2 Administrarea activelor din rezervele valutare de către BCN
din zona euro în calitate de mandatari ai BCE

(1) Fiecare BCN din zona euro are dreptul de a participa la administrarea operațională a activelor din rezervele valutare transferate către BCE. O BCN din zona euro poate decide să nu participe la această administrare sau să participe la aceasta împreună cu una sau mai multe BCN din zona euro. În cazul în care o BCN din zona euro nu participă la administrarea operațională a activelor din rezervele valutare ale BCE, celelalte BCN din zona euro administrează activele care ar fi fost administrate de BCN din zona euro care a decis să nu participe.

(2) BCN din zona euro efectuează operațiuni având ca obiect active din rezervele valutare ale BCE în calitate de mandatari ai BCE. Prin inițierea unor astfel de operațiuni, se consideră că o BCN din zona euro confirmă calitatea de mandatar al BCE. În ceea ce privește toate operațiunile efectuate de BCN din zona euro în numele BCE, la momentul exprimării acordului cu privire la fiecare operațiune, BCN din zona euro aduc la cunoștința tuturor părților calitatea BCE de mandant, prin indicarea atât a denumirii acesteia, cât și a unui număr sau identificator de cont.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...